Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kylmälaitteiden ilmastovaatimukset kiristyvät – SYKEn ohjeet tukevat kestäviä laitehankintoja

Uutinen 14.1.2020 klo 9.57
© Wiessmann

Kylmälaitteissa käytettävien voimakkaasti ilmastoa lämmittävien kylmäaineiden tuotannosta ja käytöstä ollaan luopumassa asteittain EU:n alueella. Nämä kylmäaineet ja niitä käyttävät laitteet tulee jatkossa korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoilla, kuten luonnollisilla kylmäaineilla toimivilla teknologioilla.

Käytössä olevia laitteita ei tarvitse vaihtaa, mutta ympäristövaatimusten asteittainen kiristyminen tulee huomioida tulevissa laitehankinnoissa tuplainvestointien ja ympäristöä kuormittavien hankintojen välttämiseksi. Myös laitteen energiatehokkuuden huomioiminen on ympäristön ja talouden kannalta kannattavaa. Suunnittelussa kannattaa selvittää lisäksi mahdollisuudet lämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen.

Suomen ympäristökeskus on laatinut kestävän laitehankinnan ohjeet tulevien vaatimusten täyttämiseksi. Kestävien laitehankintojen ohjeet on laadittu erikseen ruokaloiden ja ravintoloiden ammattikylmälaitteille, ilmalämpöpumpuille, jäähallien ja jääratojen kylmäkoneistoille, kaupan kylmälaitteille sekä rakennusten ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmille ja laitteille. Ohjeet on laadittu julkisia, mutta myös muita hankintoja tekevien toimijoiden tueksi.

”Kylmälaitteet ovat merkittäviä investointeja, ja ne ovat käytössä useita vuosia. Ohjeet tukevat pitkällä aikavälillä kestävien hankintojen tekemistä, koska niissä huomioidaan myös tulevina vuosina voimaan astuvat rajoitukset”, sanoo ylitarkastaja Nufar Finel Suomen ympäristökeskuksesta.

EU:n F-kaasuasetus (517/2014) koskee fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasut) sekä niitä sisältäviä seoksia. Yleisimmin näitä kaasuja käytetään lämmönsiirto- ja kylmäaineina jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistoissa. F-kaasujen päästöt ovat verrattain vähäisiä, mutta niiden ilmakehää lämmittävä vaikutus on suuri verrattuna muihin kasvihuonekaasuihin, kuten hiilidioksidiin. F-kaasujen käyttö on viime vuosina lisääntynyt, sillä niillä on korvattu kiellettyjä, otsonikerrosta heikentäviä CFC- ja HCFC-aineita. Lisäksi kylmä- ja ilmastointilaitteita käytetään entistä enemmän.

F-kaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta kuvataan GWP indeksillä (Global Warming Potential). Korkean GWP-arvon omaavat F-kaasut tulee korvata ilmastoystävällisillä vaihtoehdoilla. Näitä ovat esimerkiksi luonnolliset kylmäaineet kuten hiilidioksidi, vesi, ammoniakki ja hiilivedyt.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Ylitarkastaja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 0295 252 113, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tutkija Annika Johansson, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 0295 252 006, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohderyhmä: