Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Ajankohtaista

Miten Suomi on onnistunut luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämisessä?

 
Suomi on sitoutunut biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen päätavoitteisiin pysäyttää vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuden häviäminen. Maamme on pyrkinyt saavuttamaan kansainvälisiä ja kansallisia luonnon monimuotoisuuden tavoitteita suojelun, hoidon ja kestävän käytön avulla osallistamalla toimijoita yli hallinnonrajojen.
 
Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä selvitettiin luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian sekä siihen perustuvan, vuosille 2013–2020 laaditun toimintaohjelman toteutumista ja vaikutuksia. Suomen biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutuksen ja vaikutusten arviointi (BD-arvio) -hanke toteutettiin valtioneuvoston tutkimus- ja kehityshankkeena vuosina 2019–2020.
 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään arvioitaessa millaisia sitoumuksia meidän tulisi tehdä kansallisesti tulevana vuosikymmenenä sekä edistää kansainvälisesti vuoden 2020 jälkeen. Tutkimusryhmä on koonnut loppuraporttiinsa useita suosituksia seuraavan strategian ja toimintaohjelmakauden valmistelua varten. Neuvottelut globaaleista ja EU:n vuoden 2020 jälkeisistä biodiversiteettitavoitteista ja toimenpiteistä ovat parhaillaan meneillään. Uusi maailmanlaajuinen biodiversiteettistrategia on tarkoitus vahvistaa Kiinassa vuonna 2021.
 
Webinaari järjestetään tiistaina 12.5. klo 9.00–10.30.
 

Alustava ohjelma

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen avaus
Hankkeen vetäjän, johtaja Petri Ahlrothin katsaus
Tutkija Ari-Pekka Auvisen ja biologi Eija Kemppaisen esitys hankkeen tuloksista
Senior advisor Taneli Kolströmin tiivistelmä luonnonvarojen käytöstä


Ilmoittautumislinkkipyyntö riku.lumiaro@ymparisto.fi

 
Lisätiedot
Biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 040 509 8654
 

Lue lisää hankkeesta

 
Kansallispuiston ennallistaminen
Ennallistettua kanervanummea Jurmossa. Kuva Riku Lumiaro.


Aika 12.5.2020 klo 9.00 - 10.30
   
Paikka Webinaari
   
Järjestäjä SYKE ja Luke
   
Yhteystiedot riku.lumiaro@ymparisto.fi

Julkaistu 6.5.2020 klo 12.25, päivitetty 6.5.2020 klo 12.47

Kohderyhmä: