Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Aranda selvittää itäisen Suomenlahden pohjien kuntoa ja radioaktiivisuutta

Tiedote 29.7.2011 klo 12.00

Merentutkimusalus Aranda.
Kuva: Janne Bruun

SYKEn merentutkimusalus Aranda lähtee selvittämään Suomenlahden itäosan merenpohjien tilaa. Pohjan radioaktiivisuutta, happitilannetta ja pohjaeläimien esiintymistä tutkitaan paitsi Suomen, myös Venäjän aluevesillä, joilla vietetään pääosa seitsenpäiväisen matkan ajasta. Lisäksi merenpohjasta kerätään runsaasti sedimenttinäytteitä erilaisiin ympäristötutkimuksiin sekä seurataan meriveden levämyrkky- ja ravinnepitoisuuksia. 

Tälle monitieteiselle, SYKEn johtamalle tutkimusmatkalle osallistuu 21 tutkijaa useista eri tutkimuslaitoksista. Matka käynnistyy Kotkasta 30. heinäkuuta. Arandaa esitellään myös yleisölle sen vieraillessa Pietarin satamassa.

Itämeri on maailman radioaktiivisin meri. Pääosa radioaktiivisuudesta on vajonneena meren pohjakerrostumiin eli sedimentteihin. Suurimman säteilyannoksen aiheuttaa Tshernobylin ydinvoimalakatastrofista 25 vuotta sitten Itämereen päätynyt cesium-137 -laskeuma. Suomenlahdella, ja myös koko Itämeren mittakaavassa, säteilylaskeuma oli suurin Kotkan ja Laukaanlahden (Inkerinmaa) välillä. Tutkimusmatkan aikana täydennetään yleiskuvaa pohja-aineksen ja pohjaeläinten tämän hetkisestä radioaktiivisuudesta ja tuloksia täsmennetään matkan aikana otettujen näytteiden myöhemmillä mittauksilla. Merenpohjan kairausnäytteiden avulla voidaan selvittää mm. Itämeren historian aikana tapahtuneita hapettomuuden ja mikrobilajiston muutoksia.

Itäisen Suomenlahden happitilanne on yleisesti ottaen parempi kuin muualla Suomenlahdella tai Itämeren pääaltaalla. Silti hapen vähäisyys on hetkittäin ongelma myös muutamissa itäisen Suomenlahden syvänteissä. Tutkimusmatkan aikana syanobakteeri- eli sinileväkukinnat ovat keskimääräisessä huipussaan. Arandalla seurataan sinilevätilanteen kehitystä ja mitataan kesän sinileväkukintojen tuottamia myrkkyjä merivedessä.

"Näin voimme täydentää EU:n meristrategiadirektiivin edellyttämää ajankohtaista ympäristötietoa Itämerestä", toteaa matkanjohtaja, dosentti Harri T. Kankaanpää SYKEn merikeskuksesta.

Matkalla selvitetään myös ajankohdan ravinnetilannetta alueella, jolla Pietarin alueen jätevesien tehostuneen puhdistuksen pitäisi vaikuttaa erityisen suotuisasti ravinnekuormiin.

Matkanjohtajana toimii erikoistutkija, dos. Harri T. Kankaanpää SYKEn merikeskuksesta.  Retkikunta palaa Helsinkiin elokuun 5. päivänä.

Mta Arandan COMBOT-tutkimusmatkan reitti 30.7 – 5.8.2011.

Lisätietoja

Arandan matkanjohtaja, erikoistutkija Harri T. Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus SYKEn merikeskus, puh. 040 182  3185, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Merigeologisten tutkimusten johtaja, tutkimusprofessori Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus GTK, puh. 0400 626 939, etunimi.sukunimi@gtk.fi

Radioaktiivisuustutkimusten johtaja, erikoistutkija Iisa Outola, Säteilyturvakeskus, puh. 09 759 88 507, etunimi.sukunimi@stuk.fi

Verkkopäätoimittaja Aira Saloniemi, SYKEn viestintä, puh. 0400 1488 75, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: