Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Fennoskandian suurinta aapasuota tutkitaan

Tiedote 26.6.2012 klo 12.00

Näkymä Ypäyssuolta
Kuva: Tapio Lindholm

Suomalais-venäläinen tutkimusryhmä selvittää Ypäyssuon suosaarekkeiden metsien monimuotoisuutta, suoalueen linnustoa ja alueen kääpälajistoa. Karjalan tasavallassa sijaitseva Ypäyssuo on Fennoskandian laajin luonnontilainen aapasuoalue, pinta-alaltaan lähes 50 000 hehtaaria. Sitä on ehdotettu Karjalan tasavallan alueelliseksi suojelualueeksi ja kansainväliseksi Ramsar-kosteikkoalueeksi.

Laajuudeltaan ja monimuotoisuudeltaan Ypäyssuo on verrattavissa Lokan tekoaltaaseen vuonna 1967 hukutettuun Posoaapaan ja Sodankylän Viiankiaapaan, joka on sekä soidensuojelualue että Natura 2000 -alue.

Ypäyssuon kehityshistoria, kasvillisuus ja kasvilajisto tunnetaan kohtalaisen hyvin. Suo on syntynyt noin 9500 vuotta sitten, ja turvekerros on paksuimmillaan lähes viisi metriä. Sen sijaan tiedot Ramsar-kosteikkojensuojelusopimuksen kannalta tärkeästä linnustosta tai metsäsaarekkeiden kääpälajistosta ovat vielä puutteellisia.

Suomalainen tutkijaretkikunta, Markus Björksten ja Lauri Kajander, on tehnyt luontoselvityksiä alueella yhdessä venäläisten tutkijoiden kanssa 14. kesäkuuta alkaen. Ryhmä tutkii erityisesti suosaarekkeiden metsien monimuotoisuutta, suoalueen linnustoa sekä alueen kääpälajistoa.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke on osa Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen suomalais-venäläistä tutkimusyhteistyötä. Ypäyssuon inventoinnin tulokset luovutetaan Karjalan luonnonvaraministeriön alaisen alueellisen luonnonsuojeluviraston käyttöön heinäkuun lopulla.

Tutkimus palvelee myös Barentsin alueen luonnonsuojeluarviota kuten meneillään olevaa BPAN-ohjelmaa. Saatava tieto on tärkeätä arvioitaessa suomalaista soidensuojeluverkostoa sekä sen kehittämistä valmisteilla olevalla uudella soidensuojeluohjelmalla.

Lisätietoja

Johtava tutkija Raimo Heikkilä, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 050 3520 888, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtava asiantuntija Tapio Lindholm, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 040 7401 598, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suoekosysteemien tutkimuslaboratorion johtaja Oleg Kuznetsov, Venäjän tiedeakatemia, Karjalan tutkimuskeskus, puh. +7 911 402 0022, kuznetsov@krc.karelia.ru

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön


Kohderyhmä: