Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Joka kolmas maamme hiukepistiäisistä on Suomelle uusi

Tiedote 10.11.2020 klo 8.00

Suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat tutkivat PUTTE-hankkeessa Suomen hiukepistiäisiä (Mymaridae), jotka ovat maailman pienikokoisimpia lentäviä hyönteisiä. Hankkeessa löydettiin kaikkiaan 19 sukua ja 85 lajia, joista 25 lajista tehtiin ensilöytö Suomesta. Lisäksi yksi laji kuvattiin tieteelle uutena ja toinen tieteelle uusi laji jätettiin toistaiseksi kuvaamatta aineiston niukkuuden vuoksi. Tuoreen julkaisun myötä Suomen hiukepistiäisten lajiluettelo kasvoi 46 prosentilla.

Hiukepistiäinen Eustochus koponeni
Tieteelle uusi laji Eustochus koponeni on saanut nimensä hankkeeseen osallistuneen emeritustukija Martti Koposen mukaan. Kuvassa lajinkuvauksen perustana oleva tyyppiyksilö.

”Suomessa hiukepistiäisten tutkimuksella on pitkät perinteet, ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on maailman mittakaavassakin kiitettävän laajat kokoelmat. Näiden kokoelmien ja monien uudempien keräysten tarkistus ajankohtaisten taksonomisten tietojen valossa on mullistanut tietomme ryhmän esiintymisestä Suomessa”, kertoo projektin vetäjänä toiminut erikoistutkija Gergely Várkonyi Suomen ympäristökeskuksesta.

”Keskeisessä roolissa oli Wolter Hellénin kokoelman, ml. useiden tyyppiyksilöiden, tarkastelu, mikä joissakin tapauksissa edellytti korkeatasoisten mikroskooppipreparaattien teettämistä. Hiukepistiäiset ovat niin pieniä, että niiden tutkiminen ilmakuivatuista yksilöistä on usein mahdotonta”, selostaa Kalifornian yliopiston tutkija Serguei Triapitsyn, joka toimi hankkeen päätutkijana.

”Projektiin osallistuneiden suomalaisten pistiäistutkijoiden, Martti Koposen ja Veli Vikbergin, jotka ovat myös julkaisun tekijöitä, monen vuosikymmenen uutteran työn merkitystä ei voi liikaa korostaa”, lisää Várkonyi.

”Aineisto on painottunut avoimissa elinympäristöissä eläviin lajeihin”, jatkaa Triapitsyn ”joten kattavaan katsaukseen tarvitaan lisää, eri biotoopeista ja tutkimusmenetelmillä kerättyjä näytteitä. Tällaisia aineistoja erotellaan parhaillaan maan eri osista kerätyistä pyydysaineistoista.”

Hiukepistiäiset ovat alkeellisia kiilupistiäisiä, joiden yksilönkehitys tapahtuu toisten hyönteisten munissa. Tavallisimmat isäntäryhmät ovat kaskaat, luteet, neidonkorennot, kovakuoriaiset ja jäytiäiset. Jotkin hiukepistiäiset loisivat sukeltajakuoriaisten munissa, ja niiden naaraat sukeltavat veteen hakemaan isäntälajin munia. Suomen hiukepistiäisten ruumiinpituus on 0,25–1,5 mm, ja siivellisillä lajeilla on pitkät ripset siipien reunassa.

Hiukepistiäinen Ooctonus sublaevis
Ooctonus sublaevis on pohjoisimpana esiintyvä hiukepistiäislaji Suomessa ja luultavasti koko Euroopassa. Kuvan yksilö kerättiin kuoppapyydyksellä Utsjoen Kistuskaidilta.

Tutkimus toteutettiin ympäristöministeriön rahoittaman Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) puitteissa vuosina 2015–2017. Tutkimuksen havaintoaineiston perusteella hiukepistiäislajien uhanalaisuutta voidaan arvioida ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Gergely Várkonyi, Suomen ympäristökeskus, gergely.varkonyi@ymparisto.fi, p. 050 352 0883

Lue aiheesta lisää

 


Kohderyhmä: