Kuntien hiilijalanjäljen laskentaan uusi työkalu

Tiedote 10.5.2011 klo 12.00

Kunnat voivat jatkossa laskea entistä monipuolisemmin omat ilmastovaikutuksensa, kun kuntien laskentatyökalu KUHILAS valmistuu vuoden 2011 lopussa. Tähän asti kasvihuonekaasupäästöihin on laskettu paikalliset suorat päästöt, mutta uusi laskuri ottaa huomioon myös kokonaisilmastovaikutukset eli arvion tuotteiden valmistusketjuissa maailmanlaajuisesti syntyvistä päästöistä.

Suoria kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energiantuotannosta, teollisuusprosesseista, liikenteestä, maa- ja metsätaloudesta, jätehuollosta ja kotitalouksien energiankulutuksesta. Laskentaan on käytetty Kuntaliiton omistamaa ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämää KASVENER-laskentaohjelmaa. Kunnissa on havaittu, että suorat päästöt vaihtelevat hyvin paljon elinkeinorakenteeltaan erilaisissa kunnissa, mikä johtuu etenkin teollisuuden, maatalouden ja läpikulkuliikenteen vaihtelevasta merkityksestä kuntien päästöjen aiheuttajana. Lisäksi arviosta puuttuu merkittävä osa kuntien ja kuntalaisten toiminnasta aiheutuvista päästöistä, jotka syntyvät kuntarajojen ulkopuolella.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt ovat viime vuosina olleet noin kuusi tonnia hiilidioksidiekvivalentteja asukasta kohti, kun suomalaista kohti laskettu kulutuspohjainen päästö eli hiilijalanjälki on noin 13 tonnia. Ero pääkaupunkiseudun ja Suomen välillä johtuu pääosin välillisten päästöjen puuttumisesta pääkaupunkiseudun laskentatuloksista.

Uudessa kulutuspohjaisessa laskennassa otetaan huomioon kotitalouksien kulutus ja julkinen kulutus sekä investoinnit. Tuloksissa näkyvät siten Suomen alueella syntyvien päästöjen ohella myös vientituotteiden mukana ”vietävät” päästöt ja tuontituotteiden valmistuksesta aiheutuneet epäsuorat eli välilliset päästöt.

Pääkaupunkiseudun kaltaisilla alueilla välillisten päästöjen merkittävimpiä lähteitä ovat rakentamiseen tarvittavat materiaalit, kotitalouksien elintarvikehankinnat ja kulutustavaroiden hankinnat, kotimaan matkailu ja mökkeily sekä ulkomaan matkailu. Välillisten päästöjen lisäksi uusi työkalu ottaa huomioon myös kuntaorganisaation ja valtion organisaatioiden tavara- ja palveluhankintojen välilliset päästöt. Toisaalta alueen teollisuuden päästöjä ei lasketa hiilijalanjälkeen mukaan.

Uutta työkalua voidaan käyttää KASVENER-mallin rinnalla kaikissa Suomen kunnissa kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin. Työkalu auttaa kuntia suuntaamaan omia toimenpiteitään ilmaston kannalta parhaalla tavalla sekä viestimään kunnan asukkaille ja työpaikoille toimenpiteiden kustannustehokkuudesta.

KUHILAS-hankkeeseen osallistuvat Suomen ympäristökeskus SYKE, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), sekä Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 813

Ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), puh. 0400 100 601

Erikoistutkija Jouko Petäjä (KASVENER), Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 710

Ympäristösuunnittelija Petteri Huuska, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 09 3102 8905

Kehittämispäällikkö Sari Soini, Espoo, puh. 09-8162 4830

Ympäristösuunnittelija Tiina Kristiansson, Vantaa, puh. 09-8392 3115

Ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, Kauniainen, puh. 09- 5056 269


Aihealue:
Kohderyhmä: