Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lumoudu luontotyypeistä - viestintäkampanja kannustaa kuntia lähiluonnon vaalimiseen

Tiedote 19.9.2012 klo 12.00

Petkelsuo, Hyvinkää.
Kuva: Seppo Tuominen

Suomen luonto on rikas ja lumoava. Meillä on vielä jäljellä ainutlaatuista, alkuperäistä luontoa, jota meidän tulee vaalia. Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa, ja juuri kunnissa on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen erityispiirteistä. Kuntien arvokkaat luontotyypit on viestintäkampanja, jonka tavoitteena on innostaa kuntia ja kuntapäättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Kaikkiin Suomen kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin keväällä 2011 kirje, joka osoitettiin kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä maakuntajohtajalle ja maakuntahallituksen puheenjohtajalle.

Kirjeen allekirjoittivat silloiset ympäristöministeri ja asuntoministeri, Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja, Kuntaliiton toimitusjohtaja ja Ahvenanmaan sosiaali- ja ympäristöministeri. Kirjeen mukana lähetettiin kuvailulehtisiä esimerkkeinä kunnan tai sen lähialueen arvokkaista luontotyypeistä. Suomessa on monta hyvää esimerkkiä siitä, että pitkäjänteisillä toimenpiteillä pystytään säilyttämään arvokasta lähiluontoa ja hidastamaan luonnon monimuotoisuuden katoa.

Kampanjan toisessa vaiheessa syksyllä 2011 ja keväällä 2012 tiedotettiin alueittain valtakunnallisille sekä alueellisille tiedotusvälineille luontotyyppien turvaamisen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle ja niiden tarjoamista ekosysteemipalveluista. Viestimme myös jokaisen luonnossa liikkujan oikeuksista sekä vastuista ja velvollisuuksista luontotyyppien turvaamisessa.

Muistutus lähiluonnon vaalimisesta

Nyt toteutettiin kampanjan kolmas vaihe, jossa kunnanjohtajille ja kunnanhallitusten puheenjohtajille lähetettiin kortti muistutukseksi kevään 2011 kampanjasta ja luontotyyppien turvaamisen tärkeydestä. Samanaikaisesti tuotettiin kuntien ja opettajien käyttöön lisää luontotyypeistä kertovaa materiaalia kuten julisteita ja postikortteja.

Kaikkien kuntien ympäristönsuojelutoimistot saivat myös kirjeen, jossa kerrotaan käytettävissä olevista materiaaleista. Heidän kauttaan pyritään luomaan yhteys mahdollisimman moneen kuntalaiseen.

Nautitaan luontomme kirjosta

Luontomme kirjo koostuu sekä luonnontilaisista että ihmisen muokkaamista luontotyypeistä. Se on kuin palapeli, jonka palat ovat havu-, lehti- ja sekametsiä, reheviä lehtoja sekä monentyyppisiä avoimia ja puustoisia soita. Ne ovat tunturikoivikon peittämiä tuntureita, puuttomia paljakoita sekä kallioita ja kivikoita. Palat ovat merta rannikkoineen, järviä, lampia ja jokia rantoineen sekä saaria ja hiekkarantoja. Ne ovat myös perinteisen karjatalouden muovaamia luontotyyppejä, kuten niittyjä, ketoja ja hakamaita. Näistä jokainen suomalainen voi vielä lumoutua.

Vapaasti käytettävät luontotyyppien kuvailulehtiset, julisteet, tiedotteet ja muu materiaali löytyvät verkosta osoitteista

Lisätietoja

Kuntakirjekampanja
Vanhempi suunnittelija Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 688, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuntien arvokkaat luontotyypit
Projektipäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 690, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuva tiedotusvälineiden käyttöön

Kauniin karu keidassuo Petkelsuolla on syntynyt tuhansia vuosia kestäneen turpeen kerrostumisen tuloksena. Keidassuo on keskiosaltaan reuna-alueita korkeampi ja saa ravinteensa sadeveden mukana. Suo koostuu märkäpinnoista eli kuljuista, avovesiallikoista sekä mätäspintaisista kermeistä. Petkelsuo sijaitsee Hyvinkään ja Nurmijärven rajalla, kapea kaistale alueen eteläosassa on Nurmijärven puolella. Kuva: Seppo Tuominen


Kohderyhmä: