Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE aloittaa YT-neuvottelut

Tiedote 8.5.2015 klo 9.56

Suomen ympäristökeskus tiedottaa 8.5.2015

SYKE käynnistää YT-neuvottelut. Taustalla on ELY-keskusten irtisanomat analyysi- ja asiantuntijapalvelusopimukset 1.1.2016 lukien. Tämä vähentää laboratorioiden vuosittaista rahoitusta noin 850 000 eurolla. YT-neuvottelun piiriin kuuluu alustavan arvion mukaan enintään 30 henkilöä ja työvoiman vähennystarve on enintään 20 htv.

SYKE on antanut YT-neuvotteluesityksen henkilöstön edustajille. ELY-keskusten sopimusten irtisanomisten seurauksena työmäärä vähenee Joensuun, Oulun ja Helsingin laboratorioissa olennaisesti ja pysyvästi.  YT-neuvottelu kohdentuu ELY-keskuksille tuotettavia analyysi- ja asiantuntijapalveluita työtehtävinään tekeviin henkilöihin kyseisillä paikkakunnilla. YT-neuvottelu koskee teknistä henkilöstöä, asiantuntijoita ja päällikkötehtävissä työskenteleviä.

”Tilanne on valitettava. Pyrimme hoitamaan prosessin ripeästi, mutta huolellisesti sekä löytämään mahdollisimman hyvät ratkaisut kullekin YT-menettelyn piirissä olevalle henkilölle”, sanoo Lea Kauppi.

YT-neuvottelu käynnistyy 13.5.2015 ja saatetaan päätökseen viimeistään 30.6.2015.

Lisätietoja

Pääjohtaja Lea Kauppi, p. 0295 251 700, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: