Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vaivaako valosaaste? Kysely keinovalon vaikutuksista

Tiedote 25.11.2011 klo 12.00

Häiritseekö valon liiallinen tai turha käyttö ulkotiloissa? Onko luontainen hämärä häviämässä liiallisen keinovalon alle? Vai pelottaako pimeys kaupunkipuistoissa ja uhkaavatko viimeisetkin valot sammua maaseudulta? Valosaasteesta tarvitaan lisää tietoa. Suomen ympäristökeskuksen kyselyssä selvitetään kansalaisten näkemyksiä siitä, miten vakavaksi ongelmaksi valosaaste koetaan ja millainen valaistus koetaan erityisen haitalliseksi.

Kyselyssä selvitetään myös näkemyksiä valosaasteen torjuntakeinoista. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikkialta Suomesta. Verkkokysely on avoinna 29.2.2012 saakka. Kyselyssä on kaksikymmentä monivalintakysymystä ja mahdollisuus kommentoida valosaasteesta omin sanoin. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 50 kirjapalkintoa.

Valosaaste on keinovalaistusta, josta voi koitua haittaa ihmisille tai luonnolle. Yölliset satelliittikuvat osoittavat, että tiiviisti asutuissa teollisuusmaissa keinovalo yltää käytännössä kaikkialle. Arviolta korkeintaan puolet eurooppalaisista pystyy näkemään Linnunradan asuinympäristöstään. Maailman köyhimmissä maissa keinovalon puute on edelleen yksi suurimmista kehityksen esteistä.

Maailmanlaajuisesti valosaaste on lisääntynyt viime vuosikymmeninä noin kuusi prosenttia vuosittain, mutta arvio on epävarma ja paikalliset erot suuria. Valosaasteen määrän kehityksestä Suomessa ei ole tarkkoja tietoja. Tiivisti asuttuihin teollisuusmaihin verrattuna Suomesta luultavasti löytyy suhteellisen paljon paikkoja, joihin voimakas valosaaste ei vielä yllä.

Suomen ympäristökeskus tiedottaa kyselyn tuloksista syksyllä 2012. Tuloksia esitellään myös keväällä 2013 ilmestyvässä, valosaastetta laaja-alaisesti käsittelevä tietokirjassa.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja

Erikoistutkija Jari Lyytimäki, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 0400 148 856, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Janne Rinne, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 809, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedotuspäällikkö Sirpa Pellinen, Suomen ympäristökeskus, 
puh. 040 740 2754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: