Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Venäjältä voi tuoda karhun metsästysmuistoja Suomeen

Tiedote 21.1.2011 klo 12.00

Kuva: Riku Lumiaro

Venäjältä voi jälleen tuoda karhun metsästysmuistoja Suomeen. Euroopan Unionin CITESin tieteellinen tarkasteluryhmä päätti muuttaa tuontia koskevan kielteisen kannan myönteiseksi. Euroopan Unioniin ei ole voinut tuoda Venäjällä kaadettujen karhujen metsästysmuistoja 14.9.−3.12.2010 välisenä aikana.

Euroopan komissio pyysi Venäjän CITES-viranomaiselta lisätietoja Venäjän karhukannan koosta ja kestävästä verotuksesta. Venäjän viranomaisten antamien selvitysten perusteella Euroopan Unionin CITESin tieteellinen tarkasteluryhmä päätti kokouksessaan 3.12.2010 muuttaa tuontia koskevan kielteisen kannan myönteiseksi.

Vaikka tieteellinen ryhmä muutti kielteisen kantansa myönteiseksi, tulee se suurella todennäköisyydellä vielä käsittelemään uudelleen Venäjän karhupopulaation tilaa ja sen metsästystä. Tarkastelu liittyy karhun metsästystapoihin sekä karhukantojen laskemismenetelmiin. Tulevaisuudessa tieteellinen ryhmä voi joko vahvistaa ottamansa myönteisen kannan tai muodostaa uuden kielteisen kannan. Tämän vuoksi Suomen ympäristökeskus SYKE suosittelee, että Venäjällä karhua metsästävät tai sitä suunnittelevat henkilöt seuraavat tarkasti SYKEn internetsivuja (www.ymparisto.fi) tai ottavat yhteyttä SYKEn CITES-asiantuntijoihin.

Kaadetulle karhulle kannattaa hakea SYKEstä CITES-tuontilupa, vaikka Venäjän CITES-vientilupaa ei olisikaan vielä haettu tai myönnetty. Ennen mahdollisen uuden kielteisen kannan muodostamista jätettyjen asianmukaisesti täytettyjen hakemusten perusteella voidaan normaalikäytännön mukaan myöntää CITES-tuontilupa.

SYKE suosittelee myös, että metsästäjä tai metsästysretken järjestäjä hankkii itselleen kopiot Venäjän sisäisistä luvista ja metsästykseen liittyvistä asiakirjoista. Mikäli jonkin tietyn alueen karhupopulaatiolle muodostetaan kielteinen kanta, voi muista karhupopulaatioista peräisin olevien metsästysmuistojen tuonti jatkua vain osoittamalla, mistä populaatiosta kaadettu karhu on peräisin.

Karhu on tiukasti suojeltu laji

Karhu on EU:ssa suojeltu luontodirektiivissä liitteessä IV. Tämän vuoksi se on listattu EU:n CITES-lainsäädännössä tiukasti säännellyksi A-liitteen lajiksi. A-liitteen lajin, sen osien ja siitä valmistettujen tuotteiden tuonti vaatii aina CITES-tuontiluvan, jonka Suomessa myöntää Suomen ympäristökeskus.

A-liitteen lajien luonnonvaraisia yksilöitä ei saa tuoda EU:n alueelle (eikä viedä EU:n alueelta) kaupalliseen tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuodun karhun metsästysmuistoa ei voi myydä eikä muuten kaupallisesti hyödyntää. Käytännössä trofee siis jää metsästäjälle tai tämän perikunnalle. Ainoa muu vaihtoehto on se, että metsästysmuisto luovutetaan vastikkeetta – luovutusasiakirjalla – ei-kaupalliselle taholle ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Stella From, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 673, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: