Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kohti parempaa ympäristösääntelyä

Uutinen 25.6.2015 klo 12.25

Sujuvoittaminen ja turhan sääntelyn purkaminen on tärkeää. Se ei kuitenkaan riitä sääntelyn parantamiseksi, vaan tavoitteet tulee asettaa korkeammalle, sanovat SYKEn tutkijat. Parhaimmillaan hyvä sääntely luo edellytykset innovaatioille. Tarvitaan kokeiluja hyvien ratkaisujen ja tuloksellisten keinojen tunnistamiseksi.

Hyvä sääntely on edistyksellistä innovaatio- ja teollisuuspolitiikkaa. Sääntelyllä voidaan luoda ennustettava toiminta- ja investointiympäristö ja jopa kannustaa tai pakottaa uusien teknologisten ratkaisujen ja järjestelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Esimerkiksi kiertotalouden sääntelyn keventämisessä ei pitäisi keskittyä vain pullonkaulojen poistamiseen, vaan myös arvioida miten luodaan markkinoita uusille kiertotaloutta edustaville tuotteille ja palveluille.

SYKE Policy brief

Lisätietoja

Erikoistutkija Jussi Kauppila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1270, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Petrus Kautto, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1272, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Palvelupäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1640, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Mikko Attila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1077, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Aihealue:
Kohderyhmä: