Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kysely maahanmuuttajien luontokotoutumisesta avattu

Uutinen 8.7.2016 klo 13.41
Retkeilijä
© Markus Sirkka

SYKE kartoittaa juuri avatussa kyselyssä maahanmuuttajatyötä tekevien kokemuksia ja näkemyksiä luontokotoutumisesta. Luontokotoutumisella tarkoitetaan toimintamalleja, joissa hyödynnetään luonnon virkistyskäyttöä, luonto-opastusta tai muita luontopohjaisia menetelmiä maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä laajasti tuetaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia käyttää luontoa ja nauttia siitä.

Kasvavan maahanmuuttajaväestön kotoutuminen Pohjoismaihin vaatii yhteistä ponnistelua. Vaikka luonnonläheisyys ja luonnon virkistyskäyttö ovat keskeinen osa pohjoismaista elämäntapaa, meillä on vain vähän tietoa luontokotoutumisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä maahanmuuttajien luontosuhteesta.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toteutettu kysely on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa yhteispohjoismaista ORIGIN-hanketta. Projektissa kootaan pohjoismainen verkosto sekä jalkautetaan hyviä käytäntöjä ja tietoa yli rajojen. Kyselyyn toivotaan vastauksia niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin maahanmuuttajatyötä tekeviltä toimijoilta.

Linkki kyselyyn:

Lisätietoa:

Erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh 0295 251 101, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Daniela Hellgren, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh 0295 251 877, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Project: Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries (ORIGIN)


Kohderyhmä: