SYKE uudistuu vuoden 2023 alusta – kaikki johtajat valittu

Uutinen 12.7.2022 klo 12.07
SYKEn työntekijöitä pöytien äärellä.
© Kai Widell

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto on uudistumassa. Johtajien kaikki valinnat on saatu päätökseen ja uuden organisaatiorakenteen päälinjat myös vahvistettu vuosille 2023-2026. SYKE vaikuttaa kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Uudistuksella suunnataan toimintaa ja tutkittua tietoa vastaamaan ajankohtaisiin ja nouseviin päätöksenteon haasteisiin.

”Yhteiskunnassa tehdään päivittäin päätöksiä, jotka voivat parhaimmillaan rakentaa parempaa maailmaa reilusti ja ylisukupolvisesti. Päätösten edistämiseen tarvitaan tietoa ja tukea. Muotoilemme organisaatiotamme niin, että voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa edistää kestävyysmurrosta tuottamalla tietoa ja ratkaisuja kiperiin ongelmiin”, toteaa pääjohtaja Leif Schulman.

SYKEn uusi organisaatio rakentuu toteuttamaan sen viittä strategista päämäärää: ilmasto-, kiertotalous-, yhdyskunta-, luonto- sekä meri ja vesiratkaisuihin. Näitä ratkaisuyksiköitä tukevat poikkileikkaavat yksiköt, jotka tutkivat, kehittävät ja tukevat tiedontuotannon laatua sekä yhteiskunnan muutosta. Näiden ja muiden yksiköiden tarkempi suunnittelutyö jatkuu vielä loppuvuoden ajan.

Uudistuvan organisaation johtajat 1.1.2023 lukien

”Organisaation johdossa aloittaa ensi vuoden alusta lukien johtajakaarti, johon minulla on erinomainen luotto. Kokonaisuus edustaa tasapainoisesti toisaalta kokemusta ja vakautta, mutta samalla myös uudenlaista näkemystä ja virtaa. Olen erityisen iloinen siitä, että syvällistä asiantuntemusta ja osaamista edustavaan uuteen johtajistoomme kuuluu yhtä monta naista ja miestä”, toteaa pääjohtaja Leif Schulman.

  • Ilmastoratkaisut -yksikön johtaja Tekniikan tohtori, professori Jyri Seppälä
  • Kiertotalousratkaisut -yksikön johtaja Yhteiskuntatieteiden tohtori Pekka Leskinen
  • Yhdyskuntaratkaisut -yksikön johtaja Filosofian tohtori Marko Tainio
  • Luontoratkaisut -yksikön johtaja Filosofian tohtori Aino Juslén
  • Meri- ja vesiratkaisut -yksikön johtaja Filosofian tohtori, professori Anna-Stiina Heiskanen
  • Tiedontuotannon laatu -yksikön johtaja Filosofian tohtori Saku Anttila
  • Yhteiskunnan muutos -yksikön johtaja Filosofian tohtori Riikka Paloniemi
  • Digipalvelut -yksikön johtaja Filosofian maisteri Kari Lahti
  • Palvelujohtaja, Johdon tuki -yksikkö Filosofian lisensiaatti Heli Karjalainen

Yllä olevien lisäksi hallintopalveluiden yksikönjohtajana toimii jatkossakin Terhi Wainio-Biese ja perustettavan tutkimusinfra-yksikön johtajana nykyinen laboratorionjohtaja Tero Eklin. Tutkimusjohtaja Eeva Primmer ja viestintäjohtaja Kirsi Norros työskentelevät johdon tuki -yksikössä.

Avoimena olleisiin yhdeksään tehtävään tuli yhteensä 66 hakemusta, joista kuusi peruutettiin hakuajan jälkeen.

SYKE tekee työtä luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Se edistää kestävää kiertotaloutta ja yhdyskuntarakennetta sekä hyvää merten ja sisävesien tilaa. SYKEssä on noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa. Päätoimipaikka on Helsingin Viikissä, muut toimipaikat Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suurin osa toiminnasta mahdollistuu kilpaillulla hankerahoituksella. SYKE on valtion tutkimuslaitos.


Kohderyhmä: