Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhdyskuntajätteen laskennan tueksi uusia työkaluja

Uutinen 16.8.2019 klo 13.22
Keräyspahvia
© Alfonso Navarro / Unsplash

Kaupunkiseuduille on kehitetty uusi laskentamenetelmä yhdyskuntajätteen määrän ja kierrätysasteen laskemiseksi 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) -hankkeessa. Yhdyskuntajätteitä ovat kotitalousjäte sekä julkisten ja yksityisten palveluiden jätteet.

Tavoitteena on saada eri seuduilta samantasoista tietoa jätteistä, kannustaa seudulliseen jätetiedon tuotantoon sekä kehittää tiedon tasoa valtakunnallisesti. Tiedon tarve kasvaa EU:n kiristyvien kierrätystavoitteiden myötä.

Laskentamenetelmän kehittivät yhteistyössä CircHubs-hankkeessa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy LSJH sekä Kiertokaari Oy.

Uusi laskentamalli kaikkien jätelaitosten käyttöön

CircHubs-hankkeessa kehitettiin laskentataulukko, jota hankkeessa mukana olleet jätelaitokset ovat pilotoineet omilla seuduillaan.

”Laskentataulukosta pyrittiin kehittämään mahdollisimman helppokäyttöinen, unohtamatta laadukkaan tiedon tuottamisen tärkeyttä. Helppokäyttöisyyttä tukevat laskentataulukkoon valmiiksi syötetyt tiedot esimerkiksi alueellisista Rinki-keräyspisteistä”, tutkija Aino Ukkonen SYKEstä sanoo.

Laskentataulukko on excel-muotoinen työkalu, johon jätelaitokset voivat syöttää keräämänsä kotitalousjätteiden määrät. Laskentataulukkoon on syötetty valmiiksi jokaisen jätelaitoksen alueelta tuottajavastuun alaiset jätejakeet. Jätelaitos syöttää vain täydentävän keräyksen jätemäärät tuottajavastuun alaisten jätteiden osalta. Lisäksi laskentamallin taustatietoihin on upotettu yhdyskuntajätteen piiriin kuuluvat julkisten ja yksityisten palveluiden jätteet.

Räätälöidyt laskentamallit lähetetään kaikille Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) jäsenlaitoksille.

”Saimme taustatiedoksi käyttöömme poikkeuksellisen tarkkoja alueellisia määrätietoja tuottajavastuun piiriin kuuluvista jätteistä. Juuri tämänkaltainen uudenlainen yhteistyö ja olemassa olevan tiedon mahdollisimman tehokas hyödyntäminen edistävät kiertotalouden toteutumista”, sanoo jäte ja kiertotalous -ryhmän päällikkö Tuuli Myllymaa SYKEstä.

”Toivottavasti mahdollisimman moni jätelaitos innostuu ottamaan uuden menetelmän käyttöönsä, aloittamaan järjestelmällisen tiedonkeruun ja julkaisemaan pääkaupunkiseudun tavoin säännöllisesti tiedot alueensa yhdyskuntajätteistä ja kierrätysasteesta. Asukkaita varmasti kiinnostaa, miten juuri oma asuinseutu on onnistunut jätteiden kierrätyksessä, ja tieto voi kannustaa myös tehokkaampaan kierrätykseen”, Myllymaa jatkaa.

Suomella on yhä kirimistä saavuttaakseen EU:n asettaman 50 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unioni on patistellut jäsenmaitaan yhä tehokkaampaan kierrätykseen ja edellyttää että yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä Suomessa yhdyskuntajätteestä kierrätetään noin 42 prosenttia.


Lisää aiheesta:


Lisätietoja:

Tutkija Aino Ukkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 220, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Jäte ja kiertotalous -ryhmän päällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: