Helena Dahlbo

Erikoistutkija, TkT (Vesi- ja ympäristötekniikka)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puh. +358 400 148 700

Suomen ympäristökeskus
Kulutuksen ja tuotannon keskus / Jäte ja kiertotalous
Katu- ja postiosoite: Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Helena Dahlbon CV (pdf)

Tehtävät

Tutkimus- ja asiantuntijaosaaminen

  • Jätehuolto, jätteiden hyödyntäminen, kiertotalous
  • Elinkaariarviointi, materiaalivirta-analyysi

Viimeaikaisia projekteja

  • Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks Finix (aalto.fi)
  • Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield SUDDEN (sudden.fi)
  • Kohti kiertotaloutta Circwaste (materiaalitkiertoon.fi)
  • Hazardous industrial chemicals in the IED BREFs HAZBREF
  • Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla Kapyysi
  • RoskatPois! - Merenhoidon toimenpideohjelmaa tukeva hanke meriympäristön roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi, tilan määrittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi
  • Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen JÄTEKIVA (tietokayttoon.fi)
  • Lajittelua tehostavat käytännöt LAJITEHO

Viimeisimmät julkaisut

Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T. & Gwilt, Al. 2020. The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1: 189-200. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9

Blasenbauer, D., Huber, F., Lederer, J., Quina, M.J., Blanc-Biscarat, D., Bogush, A., Bontempi, E., Blondeau, J., Chimenos, J.M., Dahlbo, H., Fagerqvist, J., Giro-Paloma, J., Hjelmar, O., Hyks, J., Keaney, J., Lupsea-Toader, M., O'Caollai, C.J., Orupõld, K., Pajak, T., Simon, F.-G., Svecova, L., Syc, M., Ulvang, R., Vaajasaari, K., Caneghem, J.V., van Zomeren, A., Vasarevicius, S., Wégner, K. & Fellner, J. 2020. Legal situation and current practice of waste incineration bottom ash utilisation in Europe. Waste Manag,102: 868-883. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.11.031

Dahlbo, H. 2018. Life cycle based approaches in assessing waste management options in the Finnish context. Doctoral dissertation 77/2018, Aalto University, School of Engineering, Department of Built Environment, Environmental Engineering. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7958-5.

Dahlbo, H., Poliakova, V., Mylläri, V., Sahimaa, O. & Anderson, R. 2018. Recycling potential of post-consumer plastic packaging waste in Finland. Waste Manag 71:52-61. DOI.org/10.1016/j.wasman.2017.10.033.

Manninen, K., Koskela, S., Antikainen, R., Bocken, N., Dahlbo, H. & Aminoff, A. 2018. Do circular economy business models capture intended environmental value propositions? J of Clean Prod 171:413-422.

Dahlbo, H., Aalto, K., Eskelinen, H., & Salmenperä, H. 2017. Increasing textile circulation - consequences and requirements. Sustain Prod and Consum, Vol 9, January 2017, Pages 44–57. DOI: 10.1016/j.spc.2016.06.005

Dahlbo, H., Bachér, J., Lähtinen, K., Jouttijärvi, T., Suoheimo, P., Mattila, T., Sironen, S., Myllymaa, T., Saramäki, K. 2015. Construction and demolition waste management – holistic assessment of environmental performance. J of Clean Prod 107:333-341.

Koskela, S., Dahlbo, H., Judl, J., Korhonen, M.-R. & Niininen, M. 2014. Reusable plastic crate or recyclable cardboard box? A comparison of two delivery systems. J Clean Prod 69(3): 83-90

Dahlbo, H., Koskela, S., Pihkola, H., Nors, M., Federley, M. & Seppälä, J. 2013. Comparison of different normalised LCIA results and their feasibility in communication. Int J Life Cycle Assess 18(4):850-860.

Mattila, T., Kujanpää, M., Dahlbo, H., Soukka, R. & Myllymaa, T. 2011. Uncertainty and Sensitivity in the Carbon Footprint of Shopping Bags. J of Ind Ecol 15(2): 217–227

Julkaistu 6.9.2019 klo 13.47, päivitetty 4.1.2021 klo 13.34

Kohderyhmä: