Johanna Järvistö

Johanna Järvistö

Tutkija, FM

Suomen ympäristökeskus SYKE
Laboratoriokeskus
Ekotoksikologia ja riskinarviointi

Osoite: Survontie 9A, 40500 Jyväskylä
Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi
Puhelin: +358 295 251 243

Tehtävät

Työskentelen Jyväskylän toimipaikassa ekotoksikologian laboratoriossa. Suoritan ja kehitän erilaisia toksisuuskokeita akuuteista kroonisiin ja teen myös töitä laboratorion laitteiden ylläpidon ja laadunvarmistuksen parissa. Kasvatamme laboratoriossamme useita testilajeja, kuten vesikirppuja (Daphnia magna ja Daphnia longispina), kotiloita (Lymnea stagnalis, surviaissääskiä (Chironomus riparius) ja harvasukamatoja (Lumbriculus variegatus ja Tubifex tubifex). Minut voikin löytää laboratoriosta niin jakoavain, pipetti kuin kotiloiden salaattikerä käsissä. Olen myös koordinoinut yhdessä SYKEn proftest toiminnan kanssa vertailukokeita sameiden ja värillisten näytteiden analysoinnista valobakteerimenetelmällä.

Tausta

Olen opiskellut maisteriksi Jyväskylän yliopistossa pääaineenani ympäristötiede ja -teknologia. Pääaineen sisällä valitsin suuntautumisvaihtoehdoksi ekotoksikologian ja ympäristöanalytiikan ja tätä tukemaan myös pitkän kemian sivuaineeksi. Pro gradu- työni käsitteli lyhytketjuisten karboksyylihappojen seostoksisuutta kasveille. Olen työskennellyt SYKEn laboratoriokeskuksessa vuodesta 2011 lähtien.

Mielenkiinnon kohteet

  • Erilaiset ekotoksisuuskokeet ja niiden kehittäminen
  • Laboratorion laadunvarmistus
  • Ekotoksisuustestien vertailukokeet

Julkaisut ja tutkijaprofiilit

Työhöni ja julkaisuihini voit tutustua mm. täällä:

Google Scholar
RearchGate

Julkaistu 29.5.2020 klo 13.12, päivitetty 9.12.2020 klo 13.36

Aihealue:
Kohderyhmä: