Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Jouni Lehtoranta

 

Erikoistutkija
MMT (Limnologia, Helsingin yliopisto)
Dosentti (Akvaattiset tieteet, Helsingin yliopisto)
Meriekosysteemin toiminta ja mallinnus

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 363
Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Research Gate

Tausta

Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1995 pääaineenani limnologia. Tohtoriksi väittelin Suomenlahden pohjasedimentin fosforin dynamiikasta v. 2003. Akvaattisten tieteiden dosentiksi minut nimitettiin kuusi vuotta myöhemmin. Nykyisin mielenkiintoni kohdistuu fosforin ohella hengityksen aiheuttamiin hapetus-pelkistysreaktioihin ja niiden seurauksiin meri- ja järviekosysteemeissä.

Nykyiset tehtävät

Tehtäväni liittyvät pääasiassa rehevöitymisongelmien ratkaisuun. Työssäni suunnittelen, johdan ja toteutan ainekiertoihin liittyviä yhteistutkimushankkeita. Omalla erityisalallani toimin asiantuntijana Vesiensuojelun tehostamisohjelman kipsihankkeen ja Kymijärvihankkeen sekä EU:n rahoittaman SEABASED-hankkeen ohjausryhmissä. Olen asiantuntijana HELCOM:issa ja toimin SYKEn tutkimusetiikan tukihenkilönä yhdessä Helena Valveen kanssa.

Nykyiset tutkimusaiheet

Tällä hetkellä keskityn pelloilta ja metsistä tulevan maa-aineksen käyttökelpoisen fosforin kokeelliseen määrittämiseen Samassa vedessä- hankkeessa. HEAT@JÄRVET-hankkeessa selvitämme ilmastomuutoksen vaikutuksia järvien biogeokemiaan. Tutkin myös sitä, mitkä tekijät vaikuttavat hengitykseen käytettävien yhdisteiden liikkumiseen vesistöissä, ja miten hapetuspumppaus vaikutti Itämeren rannikkoaltaiden fysiikkaan ja geokemiaan.

Viimeaikaisia toteutettuja hankkeita

  • KAIHALI Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (2016 − 2018)
  • SAVE Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä (2016 – 2018)
  • MIX-P Fosforin vapautuminen pohjasedimentistä veteen - esiintyvyys, syyt ja vaikutus järvien ja rannikkovesien rehevyyteen (2015 – 2017)
  • TEAQUILA Terminaalisten elektroniakseptorien vuot: Ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemien terveyteen (2013 – 2017)
  • COMICS Itämeren rauta-mangaanisaostumien hyödyntäminen saastuneiden maiden ja merisedimenttien kunnostuksessa (2010 – 2012)
  • FIMIN Rautamineraalien toiminnallisuus ympäristössä (2011 – 2013)
  • PROPPEN Pohjasta vapautuvan fosforin hallinta Itämeren eri tilaskaaloissa (2009 – 2011)

Julkaisut

Olen osallistunut hieman yli kolmenkymmenen vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen. Aihepiiri on vaihdellut sedimentin fosforin, raudan ja rikin dynamiikasta aina sään vaikutukseen Suomenlahden ravinnetilaan ja haitallisten aineiden käyttäytymiseen sedimentissä ja rautamangaanisaostumissa. Olen pitänyt näitä aiheita esillä kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa, ja asiantuntijoille ja muulle yleisölle järjestetyissä tilaisuuksissa.

 

Rannikolta otettu happinäyte.
Julkaistu 12.3.2020 klo 9.40, päivitetty 12.3.2020 klo 9.40

Aihealue:
Kohderyhmä: