Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sari Kauppi

 

Sari Kauppi
 

 

 

Erikoistutkija,

FT (ympäristötieteet)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Puhelin: +358 295 251 268

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Kestävän kiertotalouden strateginen ohjelma

Katuosoite: Mechelininkatu 34a

Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki

 

Sari Kauppi LinkedIn:ssä

 

 

 

 

Tausta

Olen ympäristöekologi ja toimin erikoistutkijana Kestävän kiertotalouden strategisessa ohjelmassa, jossa vastuualueenani ovat muovit ja haitalliset aineet kiertotaloudessa eli kiertotalouden turvallisuus. Aikaisemmin tehdessäni tutkimustyötä Helsingin yliopistolla tutkin orgaanisia haitta-aineita ja niiden luonnollista hajoamista maaperässä ja vedessä. Näissä tutkimuksissa tein laboratoriossa kemiallisia analyysejä ja tutkin bakteereita DNA-perusteisin, molekyyliteknisin menetelmin. Viime vuosina olen perehtynyt kaivosten ympäristövaikutuksiin useiden tutkimus- ja selvitysprojektien myötä, mm. kaivosten stressitestien yhteydessä ja Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus (SAM) –hankkeessa, sekä arktista näkökulmaa Pohjois-Suomen kaivostoiminnasta Adaptation Actions for a Changing Arctic eli AACA –projektissa (www.AMAP.no).

Minulla on myös kaupallinen koulutus ja olen toiminut aikaisemmin yrittäjänä, siten myös yritysmaailma ja liiketoiminnan edellytykset ovat minulle tuttuja.

 

Tehtävät:

Tällä hetkellä olen keskittynyt selvittämään kiertotalouden turvallisuutta ja sitä, miten materiaalien mukana kiertäviä kemikaaleja pitäisi huomioida kiertotaloudessa.

 

Tutkimus ja asiantuntijaosaaminen

  • Ympäristön kemikalisoituminen
  • Kaivosten ympäristövaikutukset
  • Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa
  • Orgaaniset haitta-aineet: öljyt, polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), kloorifenolit
  • Öljyllä pilaantuneen maan tai veden mikrobiologinen hajotus (natural attenuation) ja biologinen puhdistaminen (bioremediaatio)

 

Julkaisuja SYKEn tietokannassa

 

Lisätietoja

Julkaisut ja viittaukset (Google Scholar)

 

 

Julkaistu 5.7.2017 klo 11.41, päivitetty 3.1.2018 klo 12.08

Kohderyhmä: