Elinympäristön tietopalvelu Liiterin verkkosivut nyt syke.fi-verkkopalvelussa

Uutinen 13.5.2022 klo 8.41

Elinympäristön tietopalvelu Liiterin verkkosivut ovat siirtyneet syke.fi-verkkopalveluun ja löytyvät osoitteesta www.syke.fi/liiteri. Yleiskaavapalvelun verkkosivut löytyvät jatkossa myös syke.fi-verkkopalvelusta osoitteessa: www.syke.fi/yleiskaavapalvelu. Muutokset liittyvät SYKEn kasvaneeseen vastuuseen rakennetun ympäristön sähköisissä palveluissa.

Laaja paikka- ja tilastotietoa tarjoava työväline

Elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiteri on Suomen ympäristökeskus SYKEn ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa:

  • Noin 2 000 tilastoa ja yli tuhat karttatasoa
  • Tilastot pohjautuvat eri tiedontuottajien aineistoihin: mm. SYKE, ELYt, TK, DVV, ARA, Väylä, Museovirasto, MML, Paliskunnat
  • Noin 25 000 asemakaavan seurantalomaketta
  • Työtiloja ja jakamismahdollisuuksia

Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Palvelu on hyödyllinen myös opiskelijoille ja tutkijoille sekä elinympäristöstään kiinnostuneelle kansalaiselle, joka voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Lisätietoja


Kohderyhmä: