Käyttökatko 29.8.2023 klo 17

Uutinen 25.8.2023 klo 14.05
Käyttökatko Syken kaukokartoitusrajapintapalveluissa (https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo -alkuiset rajapintaosoitteet) 29.8.2023 klo 17-19. Katko voi aiheuttaa häiriöitä myös näitä rajapintoja hyödyntäviin karttapalveluihin kuten Tarkkaan.

Kohderyhmä: