Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Muutoksia SYKEn INSPIRE-katselupalveluihin (WMS) maaliskuussa

Uutinen 17.3.2020 klo 9.54

SYKEn INSPIRE-direktiiviin mukaisiin katselupalveluihin (WMS) on tulossa muutoksia kuluvan vuoden aikana. Osa rajapintapalveluista muuttuu INSPIRE-direktiivin vaatimuksia vastaaviksi 31.3.2020. Muutostyöt aiheuttavat katkoksen kyseisten rajapintojen käyttöön klo 14.30-18.

Maaliskuun lopulla muuttuvat rajapintapalvelut:

  • Alueiden hallinta ja rajoitukset 1
  • Eliömaantieteelliset alueet
  • Geologia
  • Elinympäristöt ja biotoopit
  • Lajien levinneisyys 1
  • Lajien levinneisyys 2

Muutokset koskettavat karttatasojen nimeämistä kaikilla rajapinnoilla sekä karttatasojen lukumäärää ja ryhmittelyä osalla rajapinnoista. Rajapintapalvelujen kuvaustyylit noudattavat ensisijaisesti INSPIRE-direktiivin vaatimuksia. Alueiden hallinta ja rajoitukset 1 ja Eliömaantieteelliset alueet -rajapinnoille on tehty INSPIRE-direktiivin mukaisten tyylien lisäksi rinnakkaiset tyylit karttatasojen esittämisen selkiyttämiseksi. Kyseisillä rajapinnoilla INSPIRE-kuvaustyylit on toteutettu käyttäen sld-tiedostoja.

Vaikutukset rajapintoihin

INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset1/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

AM.WaterBodyForWFD (0)
         AM.RiverWaterBody (1)
         AM.LakeWaterBody (2)
         AM.CoastalWaterBody (3)
         AM.GroundWaterBody (4)
AM.RiverBasinDistrict (5)

INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet -rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_EliomaantieteellisetAlueet/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

BR.Metsakasvillisuusvyohykkeet (0)
BR.Suokasvillisuusvyohykkeet (1)

INSPIRE/SYKE_Geologia -rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

GE.Pohjavesialuerajat (0)
GE.Groundwaterbody (1)

INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_ElinymparistotJaBiotoopit/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti (alla vain osa rajapinnassa olevista karttatasoista):

HB.ItämeriRannikko (0)
        HB.DyynienKosteatSoistuneetPainanteet (1)
        HB.Harjusaaret (2)
        HB.ItamerenHiekkarannat (3)
        HB.Jokisuistot (4)
        HB.KapeatMurtovesilahdet (5)

INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys1/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti (alla vain osa rajapinnassa olevista karttatasoista):

SD.Nisäkkäät (0)
         SD.Ahma (1)
         SD.Etelanlepakko (2)
         SD.Euroopanmajava (3)
         SD.Harmaahylje (4)
         SD.Hilleri (5)

INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_LajienLevinneisyys2/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti (alla vain osa rajapinnassa olevista karttatasoista):

SD.Linnut (0)
         SD.Alli (1)
         SD.Ampuhaukka (2)
         SD.Arosuohaukka (3)
         SD.Etelankiisla (4)
         SD.Etelansuosirri (5)


Kohderyhmä: