Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Nitraattidirektiivin mukaiset havaintopaikat INSPIRE-katselupalveluun joulukuussa

Uutinen 19.11.2020 klo 15.50

Uusi aineisto Nitraattidirektiivin mukaisista pintavesien havaintopaikoista lisätään Ympäristön tilan seuranta -katselupalveluun 1.12.2020. Lisäksi Alueiden hallinta ja rajoitukset 3 -katselupalvelun aineistotasojen selkokieliset nimet eli Titlet muutetaan palvelun GetCapabilities-dokumenttiin. Muutostyöt aiheuttavat katkoksen SYKEn rajapintojen käyttöön klo 14.30-18.

Vesiliikenteen rajoitusalueet säilyvät Alueiden hallinta ja rajoitukset 2 -katselupalvelussa ensi vuoden maaliskuulle. Aineiston hallinta ja ylläpito on siirtynyt Tarficomille 1.6.2020 alkaen, eikä tämän jälkeen hyväksyttyjä vesiliikenteen rajoitusalueita ole mukana aineistossa.

Alla Ympäristön tilan seuranta -rajapinnan sisältö 1.12. jälkeen:

INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta-rajapinta (http://paikkatieto.ymparisto.fi/arcgis/services/INSPIRE/SYKE_YmparistontilanSeuranta/MapServer/WmsServer) muuttuu seuraavasti:

     EF.Vesienhoitoalueiden_seurantapaikat_pintavesi (0)
     EF.Vesienhoitoalueiden_seurantapaikat_pohjavesi (1)
     EF.Hydrologiset havaintopaikat käytössä olevat (2)
          EF.Vedenkorkeus_W (3)
          EF.Virtaama_Q (4)
          EF.Valunta_R (5)
          EF.Lumilinjamittaus_S (6)
          EF.Jaanpaksuus_I (7)
          EF.Pintaveden_lampotila_T (8)
          EF.Lampotilaluotaus_TS (9)
          EF.Haihdunta_E (10)
     EF.Hydrologiset havaintopaikat lopetetut (11)
          EF.Vedenkorkeus_W_lopetetut (12)
          EF.Virtaama_Q_lopetetut (13)
          EF.Valunta_R_lopetetut (14)
          EF.Lumilinjamittaus_S_lopetetut (15)
          EF.Jaanpaksuus_I_lopetetut (16)
          EF.Pintaveden_lampotila_T_lopetetut (17)
          EF.Lampotilaluotaus_TS_lopetetut (18)
          EF.Haihdunta_E_lopetetut (19)
     EF.Nitraattidirektiivin_mukaiset_havaintopaikat_pintavesi (20)


Kohderyhmä: