Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Paikkatietoaineistoja päivitetty 28.5.2019

Uutinen 29.5.2019 klo 9.41

SYKEn Avoin tieto -palvelun paikkatietoaineistoja päivitettiin 28.5.2019.

Uusi aineisto:

  • Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2017

Päivittyneet aineistot

  • Pohjavesialueet
  • Tulvavaaravyöhykkeet
  • Maasto- ja vesiliikenteen rajoitusalueet

Päivittyneet aineistot ovat tarjolla myös SYKEn INSPIRE-direktiivin mukaisissa rajapintapalveluissa:

  • http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGis/services/INSPIRE/SYKE_Geologia/MapServer/WMSServer
  • http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_Luonnonriskialueet/MapServer/WMSServer
  • http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_AlueidenHallintaJaRajoitukset2/MapServer/WMSServer

Kaikki aineistopaketit löytyvät Paikkatietoaineistot-osiosta.


Kohderyhmä: