Pintavesien tilan tietojärjestelmä - vedenlaatu - ohjeita tiedontuottajille

Pintavesien tilan tietojärjestelmän vedenlaatuosio (Vesla) sisältää vesiviranomaisten ja julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten vedenlaadun tarkkailuissa analysoimia fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia järvistä, joista ja rannikkovesistä.

Järjestelmä sisältää tietoja n. 76 000 havaintopaikalta yli 3,2 miljoonasta vesinäytteestä. Yksittäisiä analyysituloksia on yli 34 miljoonaa. Vuosittain järjestelmään lisätään keskimäärin noin 60 000 näytteen tiedot. Ympäristöhallinto sekä hallinnon ulkopuoliset tutkimuslaitokset suorittavat säännöllistä tarkkailua noin 5 000 havaintopaikalla. Näiden lisäksi tietoja on kerätty ja kerätään myös muilta havaintopaikoilta mm. kertaluonteisen vedenlaadun peruskartoituksen yhteydessä. Tietoja on tallennettu systemaattisesti 1960-luvun alusta lähtien.

Aineistot ovat käytettävissä Avoin tieto -sivuston kautta.

Alla olevat koodistot on tarkoitettu lähinnä tiedontuottajien käyttöön. Näitä koodeja tarvitaan siirrettäessä tietoja järjestelmään, katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Ohjeita vedenlaatutietojen tuottajille". Tiedot toimitetaan järjestelmään lähettämällä formaatinmukaiset siirtotiedostot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Säännöllisesti tietoja järjestelmään toimittavat tahot voivat myös saada tallennusoikeudet järjestelmään. Tallennusoikeuksista tehdään kirjallinen sopimus SYKEn kanssa. Uusia määrityskoodeja voi hakea täyttämällä ja lähettämällä alla olevan koodihakemuksen.

Määrityskoodeista poistettiin kesäkuussa 2016 vanhimpia epätarkkoja määrityskoodeja ja toisaalta myös niitä joiden määritysmenetelmä ei sovellu luonnonvesiin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jouko Rissanen, Suomen ympäristökeskus (Syke), sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 23.9.2013 klo 14.50, päivitetty 1.9.2023 klo 14.56

Kohderyhmä: