Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

EU:n ilmastonsuojelutoimet purevat

Uutinen 17.9.2020 klo 11.41
© Unsplash

Euroopan ympäristöviraston (EEA) tuoreiden ennakkotietojen mukaan EU:n jäsenmaiden yhteenlasketut ilmastoa lämmittävät päästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuonna 2019, siis jo ennen koronaviruskriisiä. Ilmastoa lämmittävät päästöt vähenivät 4% vuodesta 2018, joka mikä on suurin vuotuinen päästövähennys sitten vuoden 2009 finanssikriisin. Kaiken kaikkiaan EU:n yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet jopa neljänneksellä vuodesta 1990. ”Päästöjen väheneminen johtuu paljolti alkaneesta siirtymästä kohti uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuuden etenemisestä, jota hiilidioksidipäästöjen hintakehitys on tukenut”, sanoo johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. 

Hyviä uutisia kuuluu myös ilmakehän toisen ympäristöongelman, yläilmakehän otsonikadon torjunnassa. EU:n otsoniasetuksella ehkäistään otsonia tuhoavien aineiden päästöjä ilmakehään. Näiden teollisesti valmistettujen aineiden kulutus Euroopassa on pysynyt EEA:n raportin mukaan ”negatiivisena” vuonna 2019. ”Tämä johtuu siitä, että kylmä- ja sammutuslaitteiden huollon yhteydessä talteen otetut kaasut on kerätty talteen ja tuhottu asianmukaisesti ongelmajätelaitoksissa eikä, aineita enää valmisteta EU:n omaan kulutukseen muutoin kuin joihinkin vähäpäästöisiin raaka-ainekäyttöihin, prosessireagensseiksi kemianteollisuuteen ja laboratoriokäyttöihin”, sanoo projektipäällikkö Tapio Reinikainen Suomen ympäristökeskuksesta.

Jos otsonikerrosta tuhoavien aineiden päästöjen olisi annettu jatkua, liikkuminen päiväsaikaan ulkona vuonna 2050 olisi mahdotonta ilman suojavarusteita. © Nasa/ NOAA

Vuonna 1987 laaditulla Montrealin pöytäkirjalla (MP) on onnistuttu vähentämään yläilmakehän otsonikerrosta tuhoavia päästöjä yli 98% globaalisti ja ehkäisemään miljoonia ihosyöpiä, silmävaurioita sekä sato- ja materiaalivahinkoja. Otsonikadon ehkäisemisen ohella sopimus on hidastanut merkittävästi ilmastonmuutosta. Äskettäin julkaistujen tutkimusten mukaan ilman Montrealin pöytäkirjan rajoituksia täällä pohjoisessa olisi keskimäärin astetta lämpimämpää tällä hetkellä, koska monet otsonikerrosta tuhoavat aineet ovat myös erittäin kovia kasvihuonekaasuja. Vuonna 2016 tehdyllä Kigalin muutoksella otettiin MP:n säätelyyn mukaan myös HFC-kaasut, jotka olivat aiemmin ainoastaan ilmastosopimuksessa säädeltyjä kaasuja, mutta jotka sopivat hyvin MP:n tehokkaisiin kontrollimekanismeihin. Tällä päätöksellä ehkäistään 0,4 C ilmaston lämpenemistä vuoteen 2100 mennessä.

”Se on suurin yksittäinen ja uskottava päästövähennystoimien tarkkaan määritelty kokonaisuus, josta on globaalisti sovittu”, korostaa Tapio Reinikainen, joka toimii yhtenä Suomen neuvottelijana Montrealin pöytäkirjan sopimuksessa.

SYKE toimii Montrealin pöytäkirjan vaatimuksia toimeenpanevien EU:n otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen toimivaltaisena viranomaisena. Kansainvälistä otsonipäivää vietettiin torstaina 16.9. 35. kerran.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tapio Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. 0295 251 847
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. 0295 251 629
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: