Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Kasvisten syönti ja luontokontaktit lisääntyvät, ruokahävikki pienenee – uusi toimintamalli päiväkoteihin

Tiedote 5.12.2019 klo 7.05

THL, SYKE ja Luke tiedottavat

© Marianne Aulake

Itse kasvatetut ja kokatut kasvikset, hedelmät ja marjat maistuvat hyvin lapsille. Päiväkodit voivat pienentää ruokahävikkiä pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla. Lasten kosketusta luontoon voidaan lisätä pitkillä luontoretkillä, istuttamalla ja hoitamalla kasveja sekä antamalla lasten leikkiä luonnonmateriaaleilla, mullalla ja luonnonvedellä. Nämä tulokset vahvistaa Luontoaskel hyvinvointiin -hanke, jossa etsittiin yhdessä päiväkotien kasvatus- ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa keinoja tukea lasten hyvinvointia ja päiväkodin kestävää toimintakulttuuria.

Hankkeen lopputuloksena syntyi Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli, joka tukee konkreettisesti päiväkotien kestävän kehityksen työtä. Mallin tavoitteena on edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, oppimista, positiivista luonto- ja ruokasuhdetta sekä ympäristövastuullisuutta. Toimintamalli tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimista.

Mukana yhdeksän päiväkotia eri puolilta maata

Hankkeessa oli mukana yhdeksän pilottipäiväkotia Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Kukin päiväkoti kehitti omat tapansa sisällyttää Luontoaskel-toiminta osaksi omaa arkeaan.

Lapsia kannustettiin liikkumaan paljon pihalla ja metsäretkillä sekä tutkimaan, koskemaan ja havainnoimaan ympäröivää luontoa. Useissa päiväkodeissa viljeltiin kasviksia tai yrttejä omalla piha-alueella tai sisätiloissa. Kasvisten käyttöä aterioilla lisättiin ja lihan osuutta samalla vähennettiin. Hankkeessa suunniteltiin ja kokeiltiin erilaisia tapoja tarjota ruokia. Lisäksi lapset saivat osallistua ruoan valmistukseen ja tarjoamiseen.

Hankkeessa koottiin ensimmäistä kertaa yhteen hyvän syömisen periaatteet, jotka huomioivat ravitsemussuositukset, hyvän mikrobialtistuksen sekä kestävän kehityksen. Ruokahävikkiä pyrittiin vähentämään. Hankkeen aikana mittauksiin osallistuneissa päiväkodeissa syntyi hävikkiä noin 25 prosenttia kaikesta valmistetusta ruoasta. Mittaustulosten ja hankkeessa tehtyjen haastatteluiden perusteella Luonnonvarakeskus Luke on laatinut toimintamallin, jonka avulla ruokajätteen määrää voidaan vähentää päiväkodeissa. Toimintamallin pohjana on hävikin toistuva mittaaminen, jolla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Päiväkotien mukaan Luontoaskel-toiminta on ollut sekä päiväkodin henkilökunnalle että lapsille hyvin mielekästä. Lapset nauttivat ruoanlaittoon osallistumisesta ja istutusten hoidosta. Päiväkodeissa tehdyillä muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus lasten kasvisten syömiseen ja ruokahaluun.

”Suurin osa arjen muutoksista oli helppo ja nopea toteuttaa. Se edellyttää kuitenkin henkilökunnan sitoutumista toimintaan ja pitkäjänteistä tiedon lisäämistä ja kouluttamista. Muutoksissa parasta on ollut se, että ne vaikuttavat heti lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Työn mielekkyyttä lisää se, kun tiedämme, että tehdyillä muutoksilla on suuri merkitys lasten tulevaisuuteen”, kertoo varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Virkkunen Oulusta Välikylän päiväkodista.

Tavoitteena luoda Suomeen edelläkävijöiden Luontoaskel-päiväkotiverkosto

Luontoaskel hyvinvointiin -toiminta on kiteytetty toimintamalliksi yhteissuunnittelun ja päiväkotien kokeilujen pohjalta.

Toiminnan ydintä ovat luontoaskeleet, joihin sisältyvät monipuoliset luontokontaktit, runsas kasvisten, hedelmien ja marjojen syöminen, aistilähtöinen ja lapsia osallistava ruokakasvatus sekä ruokahävikin minimointi. Luontoaskeleet on hyvä kirjata osaksi päiväkodin toimintasuunnitelmaa, jotta niistä tulee osa päiväkodin arkea.

”Toimintamallin tarkoituksena on inspiroida ja rohkaista päiväkoteja ideoimaan ja kokeilemaan omaan päiväkotiin sopivia luontoaskelia yhdessä lasten, vanhempien, ruokapalveluhenkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa”, kertoo tutkija Iida-Maria Koskela Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankepäällikkö Heli Kuusipalo THL:stä kannustaa laajentamaan Luontoaskel hyvinvointiin -mallin koko Suomeen.

”Hanke pyrki merkittävään asenteiden ja käyttäytymisen muutokseen ja sen avulla kaupungistumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvointiuhkien pienentämiseen. Riittävät luontokontaktit ja kasvispainotteinen syöminen varhaislapsuudessa pienentävät näitä uhkia. Kokeiluvaihe on nyt takana, ja sen kokemusten perusteella seuraava askel on luoda koko Suomeen edelläkävijöiden Luontoaskel-päiväkotiverkosto.”

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeen toteutti ja koordinoi THL yhdessä Suomen ympäristökeskuksen SYKE ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hankkeen päärahoittaja oli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Hanketta rahoitti myös maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Lähde

Lisätietoja

  • Hankepäällikkö, erikoistutkija Heli Kuusipalo, THL, puh. 029 524 6747, etunimi.sukunimi@thl.fi
  • Tutkija Iida-Maria Koskela, SYKE, puh. 029 525 2081, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tutkija Kirsi Silvennoinen, Luke, puh. 029 532 6540, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • Varhaiskasvatuksen opettaja Maarit Virkkunen, Välikylän päiväkoti, Oulu, puh. 040 183 0015, etunimi.sukunimi@ouka.fi
  • Hankekoordinaattori, ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, SYKE, puh. 029 525 1493, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Hankekoordinaattori, tutkimusprofessori Suvi Virtanen, THL, puh. 029 524 8729, etunimi.sukunimi@thl.fi
  • Luontoaskel hyvinvointiin -hanke

Twitter: @LuontoaskelH


Kohderyhmä: