Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pikkuapolloa siirretty Sipoonkorpeen ja Salon Rekijoelle

Tiedote 30.6.2016 klo 9.20
 
 
Vapautettu pikkuapollo, kuva Mikko Kuussaari
Vapautettu pikkuapollo © Mikko Kuussaari

Uhanalaisen pikkuapolloperhosen siirtoistutuksia on jatkettu siirtämällä perhosia kesäkuun alkupuolella kahdelle Natura-alueelle Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Uudenmaan siirto tehtiin Sipooseen Sipoonkorven kansallispuiston laidunniitylle, jonka ennallistaminen aloitettiin 20 vuotta sitten. Varsinais-Suomessa perhosia vapautettiin Salon Rekijoelle karjan laiduntamalle niitylle, jossa aiempi istutus oli hiipunut kahden peräkkäisen kylmän alkukesän takia.

Pikkuapollo on hävinnyt monilta alueilta perinteisten laidunniittyjen vähenemisen seurauksena. EU-rahoitteisessa Luonnonhoito-LIFE -hankkeessa perhonen palautettiin vuonna 2012 siirtoistutuksin kolmelle entiselle elinalueelle Varsinais-Suomessa. Ensimmäisen vuoden lupaavan alun jälkeen siirretyt kannat kuitenkin pienenivät kahden vuoden poikkeuksellisen epäedullisten säiden takia. Vuosina 2013-2015 Etelä-Suomen pikkuapollokanta pieneni paikoin noin kymmenesosaan aiemmasta. Tänä kesänä lajin kannat ovat kuitenkin lähteneet uuteen nousuun. Kasvua on havaittu perhosen runsaimmalla esiintymispaikalla Someron Häntälässä sekä Porvoossa, jonne pikkuapollo palautettiin siirtoistutuksen avulla jo 16 vuotta sitten.

Uudet siirrot tehtiin kesäkuun alkupuolella viemällä Someron Häntälästä 20 hedelmöitettyä naarasperhosta kummallekin istutuspaikalle. Lämmin kevät ja alkukesä ovat suosineet pikkuapolloa.

”Sipoonkorpeen ja Rekijoen alajuoksulle vapautetut pikkuapollot ovat pysytelleet uusilla elinalueillaan hyvin siirtoja seuranneiden viikkojen aikana. Onkin todennäköistä, että ne ovat munineet istutusniityille suuren määrän munia. Perhosen lisääntymisen onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin myös tulevan vuoden sääolot ja vasta ensi vuoden kesäkuussa selviää, kuinka hyvin uudet istutukset ovat onnistuneet”, erikoistutkija Mikko Kuussaari SYKEstä kertoo.

”Uhanalaisten lajien siirtoistutusten tavoitteena on auttaa lajeja leviämään sopiville paikoille, jotka sijaitsevat liian kaukana niiden nykyisistä esiintymistä. Onnistuessaan siirtoistutuksilla voidaan parantaa lajien suotuisan suojelun tasoa. Pikkuapollon vuosien 2012 ja 2016 siirtoistutukset on tehty Metsähallituksen koordinoiman Luonnonhoito-LIFE-hankkeen osana”, toteaa projektipäällikkö Kati Salovaara Metsähallituksesta.

Rauhoitettua pikkuapolloa tavataan lähinnä Ahvenanmaalla ja lounaisen Suomen saaristo- ja rannikkoalueilla. Vain kaksi esiintymää on säilynyt sisämaassa: toinen Rekijoen yläjuoksulla Somerolla ja toinen Halikonjoen varrella Salossa. Ennen Sipoon istutusta pikkuapollolla oli Uudellamaalla vain Porvooseen palautettu kanta. Viimeiset 2000-luvun siirtoja edeltäneet havainnot pikkuapollosta Uudeltamaalta ovat 1940-luvulta. 1900-luvun alkupuolella pikkuapolloa esiintyi mm. Espoossa, Sipoossa ja Porvoossa.

Lisätietoja

Pikkuapollon siirrot
Erikoistutkija Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 040 5256 249, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Projektipäällikkö Kati Salovaara, Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut,
puh. 040 753 1137, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

 

SYKEn logo
 
Metsähallitus_logo
 
LuonnonhoitoLIFE logo
 
EU:n life-logo pieni.jpg
 
Natura-logo pieni.jpg
 
 

 


Kohderyhmä: