Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sambian sienikirja saa kansainvälistä tunnustusta

Tiedote 9.6.2016 klo 8.35
Zambian Mushrooms kirjan kansi
 

Sienitutkijat Marja Härkönen, Tuomo Niemelä ja Heikki Kotiranta sekä sambialainen Keddy Mbindo ja englantilainen Graham Piearce ovat julkaisseet Sambian sienistä opaskirjan Zambian mushrooms and mycology. Ensimmäistä nelivärikuvateosta Sambian sienistä voidaan pitää merkittävänä kulttuuritekona, sillä ilmeisesti koko Afrikan mantereelta on olemassa vain toinen yhtä korkeatasoinen sienikirja Tanzanian mushrooms, ja sekin pääosin Härkösen ja Niemelän tuotantoa (2003).

Sambian sienikirja ei ole vain sienten tunnistusopas, sillä teoksen alkuosassa kuvataan eri sieniryhmiä, sienten biologiaa ja elintapoja sekä sienten makroskooppisia ja mikroskooppisia rakenteita sekä sienten erilaisia kasvupaikkoja. Kirjan toivotaan hyödyttävän metsäammattilaisten opetusta sekä leviävän myös aivan tavallisiin kouluihin.

Teoksesta kattavassa lajiosuudessa esitellään yli 90 sienilajia, niiden tuntomerkit, syötävyys ja paikallinen nimi niin monella heimokielellä kuin tutkijat onnistuivat löytämään. Paikallisten ihmisten mukaan Sambian parhaimpia sieniä ovat eräs kärpässienilaji (Amanita loosei) ja useat termiittisienet, joista suurin lienee maailman suurin sieni, Termitomyces titanicus, jonka lakin läpimitta voi olla jopa metrin. Kirjassa kuvataan myös tieteelle uusi sienilaji, Hexagonia culmicola, joka kasvoi suurten heinien tyvellä.

Keräysmatkoja, perimätietoa ja sienireseptejä

Sienikirjayhteistyö sambialaisten kanssa alkoi vuonna 2012, jolloin sovittiin kahdesta keräysmatkasta. Ensimmäinen, yli kolme viikkoa kestänyt tutkimusmatka toteutettiin helmikuussa 2013, sadekauden loppupuolella. Toinen, niin ikään kolmisen viikkoa kestänyt aineiston keruumatka, ajoittui sadekauden alkuun marraskuun loppupuolelle 2013.

Ihmisten muuttaessa maalta kaupunkeihin luontotieto häviää, ja myös tieto sienten nimistä ja syötävyydestä katoaa. Siksi tutkijat tallensivat sienikirjaan myös vähitellen katoavaa sambialaista sieniperinnettä. Tutkija Marja Härkönen haastatteli keruumatkoilla kaukaisten pikkukylien ihmisiä ja tienvarsien sienimyyjiä. Sambialaisille esitettiin samat kysymykset kuin aiemmissa Tansanian ja Mosambikin sieniprojekteissa. Näin saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään.

Maailman suurin helttasieni Termitomyces titanicus.
Maailman suurin helttasieni, sambialaisten
rakastama Termitomyces titanicus.
Kuva Heikki Kotiranta.

Jos tuoreita sieniä ei ollut saatavana, ihmisille näytettiin suurikokoisia värikuvia sienistä. Osa haastateltavista, yleensä kylien vanhimmat naiset, olivat hyviä siententuntijoita. He pystyivät kertomaan sienten käytöstä, herkullisuudesta (1–3 tähteä) tai myrkyllisyydestä. He myös tiesivät sienten heimokielisiä nimiä. Haastattelut tehtiin ensin englanniksi, jonka jälkeen Keddy Mbindo käänsi kysymykset paikalliselle kielelle ja vastaukset jälleen englanniksi.

Kirjaprojektin tavoitteena oli myös väestön ruokaturvan tukeminen. Siksi oppaaseen on koottu myös yksinkertaisia sieniruokareseptejä eri puolilta maailmaa, eniten Afrikasta.

Zambian Mushrooms and Mycology -kirja on saanut jo kiitosta kansainvälisessä sienitieteellisessä julkaisussa, jossa teosta kuvataan mm. adjektiiveillä: Splendid, superb and stupendous! (The Global Mycological Journal of International Mycological Association, IMA Fungus, Vol. 6, No. 2., sivu 70).

Sambian sienikirja on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen ja Sambian tasavallan välistä projektia, joka pyrki kehittämään Sambian ympäristöhallintoa sekä ympäristötiedon keruuta, hallintaa ja hyödyntämistä. Sienten keräysmatkat, tutkimustyö ja kirjan kirjoittaminen Suomessa toteutettiin Suomen ulkoasiainministeriön institutionaalisen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (IKI) kautta. Projektin toteutuksesta vastasivat Sambian maa- ja luonnonvarain sekä ympäristönsuojelun ministeriön metsäosasto (MLNREP) ja Suomen ympäristökeskuksen Luontoympäristökeskus yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) kanssa. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin Suomen Sambian suurlähetystössä, Lusakassa 4.11.2015.


Lisätietoja

Heikki Kotiranta, Suomen ympäristökeskus, etunumi.sukunimi@ymparisto.fi,
puh. +358 295 2513 18

Tuomo Niemelä, Luonnontieteellinen keskusmuseo,  etunumi.sukunimi@helsinki.fi,
puh. +358 505 2717 10


Linkit

 

Sienitutkija Marja Härkönen kyselee sienten hintoja tienvarren sienimyyjiltä.
Sienitutkija Marja Härkönen kyselee sienten hintoja tienvarren sienimyyjiltä. Kuva Heikki Kotiranta.

 

 


Kohderyhmä: