Valkoposkihanhien määrä väheni pääkaupunkiseudulla toisena vuonna peräkkäin

Tiedote 2.8.2017 klo 9.30
Valkoposkihanhia
Valkoposkihanhia Helsingin Arabianrannassa. © Kuva: Heikki Kotiranta

Helsingin ja itäisen Espoon puistonurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien kokonaismäärä väheni kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Aikuisia lintuja oli selvästi vähemmän, mikä johtuu osin edellisvuoden huonosta poikastuotosta ja lintujen tämänvuotisista joukkokuolemista. Poikasten määrä sen sijaan kasvoi edellisestä vuodesta. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat yhteensä 5 278 valkoposkihanhea, joista poikasia oli 670 yksilöä.

Heinäkuun lopussa tehdyssä laskennassa havaittiin eniten hanhia Helsingin Suomenlinnassa (647 yksilöä), Arabianrannassa (553), Kaivopuistossa (381) ja Töölönlahdella (326). Seurasaarenselällä hanhet keskittyivät Hietaniemen uimarannalle ja Merikannontielle.

Espoossa havaittiin yhteensä 497 yksilöä, joista valtaosa laidunsi Otsolahdella (237) ja Otaniemen itärannalla (96). Itäisen Espoon osuus loppukesän valkoposkihanhimäärästä väheni edelleen ja on enää vain vajaat kymmenen prosenttia kokonaismäärästä.

Poikasten määrä kasvoi huomattavasti

Pääkaupunkiseudulla poikueiden kokonaismäärä (288) kasvoi yli kolmanneksella viime vuodesta, mutta oli 100 poikuetta pienempi kuin huippuvuonna 2015. Poikueiden keskikoko oli 2,3 poikasta, mikä on sama kuin vuosina 2006–2016 keskimäärin. Kylmä kevät viivästytti pesintöjä, kun lähes lentokykyisten poikasten ohella havaittiin aiempia vuosia runsaammin myös osin untuvapukuisia poikasia.

Helsingissä poikueita havaittiin eniten Suomenlinnassa (40 poikuetta), Arabianrannassa (35), Kaivopuistossa (30), Töölön Merikannontiellä (29) ja Töölönlahdella (26). Merikannontien osuus poikueista kasvoi selvästi aiemmista vuosista. Itäisessä Espoossa havaittiin yhteensä vain kymmenen poikuetta.

Aikuisia hanhia edellisvuotta vähemmän  

Aikuisten hanhien määrä väheni 11 prosentilla vuodesta 2016. ”Tämä johtuu osin edellisen vuoden huonosta poikastuotosta, joka näkyy pesimättömien, niin sanottujen luppolintujen, vähenemisenä. Lintujen vähenemiseen vaikuttuvat myös aikuislintujen poikkeukselliset joukkokuolemat pääkaupunkiseudun saaristossa. Pelkästään Helsingin ja Espoon saaristosta löydettiin yli 100 kuollutta valkoposkihanhea touko-heinäkuussa”, sanoo vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Aikuisten joukkokuolemien syy epäselvä, poikaset kärsivät loisista

Touko-heinäkuussa Inkoon ja Porvoon välisellä merialueella havaittiin satoja kuolleita aikuisia lintuja, joista suurin osa oli harmaalokkeja ja valkoposkihanhia. Eviran tekemissä tutkimuksissa ei ole selvinnyt yhtä joukkokuolemia selittävää syytä. Kuolinsyitä on useita, mutta lintuinfluenssaa ei ole todettu. Muilla merialueilla ei ole havaittu normaalista poikkeavia kuolleiden lintujen määriä.

Heinäkuussa Evirassa on tutkittu kolmetoista valkoposkihanhea, enimmäkseen poikasia, joista suurin osa on ollut petoeläimen tappamia. Poikasissa on ollut melko runsaasti loisia, jotka ovat voineet heikentää niiden kuntoa, ja siten altistaa myös petoeläinten saalistukselle.

Valkoposkihanhen seurannalla kerätään perustietoa lajin ekologiasta ja levittäytymisestä Suomessa. Valkoposkihanhi kuuluu Euroopan unionin lintudirektiivin liitteeseen I ja sen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n jäsenmaissa. Suomessa valkoposkihanhi on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.

Kuva 1. Valkoposkihanhien yksilömäärien jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 24.-25.7.2017

valkoposkihanhet kartta 2017
Kuva: SYKE

Kartta isona: Valkoposkihanhien yksilömäärät pääkaupunkiseudulla (pdf, 1,5 MB)
 

Kuva 2. Tämän kesän poikasten jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 24.-25.7.2017

nuoret valkoposkihanhet kartta 2017
© Kuva: SYKE

Kartta isona: Nuorten valkoposkihanhien yksilömäärät pääkaupunkiseudulla (pdf, 1,5 MB)

Taulukot

Kuvia tiedotusvälineiden käyttöön

 

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos, Suomen ympäristökeskus
puh. 0400 148 685, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Pekka Rusanen, Suomen ympäristökeskus
puh. 0400 148 691, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja eläintaudeista:

Erikoistutkija, jaostopäällikkö Pia Vennerström, Evira, tuotantoeläinpatologian jaosto
puh. 050 3544 603, pia.vennerstrom@evira.fi
 

Lisää aiheesta

Valkoposkihanhien laskentaa
Tutkija Pekka Rusanen laskee valkoposkihanhia Töölössä Helsingissä. © Kuva: Hannele Ahponen

Kohderyhmä: