Luonto - uutiset

1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Sää suosi Suomen ensimmäisen pölyttäjäviikonlopun havainnointia

Sää suosi 15.–16.6.2024 järjestettyä pölyttäjien kartoitusta. Viikonlopun aikana pölyttäjiä tarkkailtiin yhteensä 82 paikalla eri puolilla Suomea noin 100 osallistujan voimin.

28.6.2024
Arviointi Metsähallituksen alue-ekologisesta suunnittelusta käynnissä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (Syke) toteuttavat Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun arvioinnin vuoden 2023 aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa arvioinniss...

27.2.2023
Seurannat osoittavat päiväperhosten hieman vähentyneen ja yöperhosten määrien pysyneen ennallaan

Maamme kolme eri perhosseurantaa esittelevät tuloksiaan 19.11. järjestettävässä yhteisseminaarissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jo 1990-luvulla käynnistyneiden seurantojen havainnoijat kokoontuvat ...

17.11.2022
Miten turvata luonnon monimuotoisuus tiivistyvissä kaupungeissa?

Tiivistyvää kaupunkirakennetta pidetään yhtenä ratkaisuna hidastaa ilmastonmuutosta. Sen varjopuolena on kuitenkin paine kaavoittaa ja rakentaa kaupunkien viher- ja luontoalueille, jotka ovat erityise...

20.10.2022
Maisemapäivänä kannattaa kuvata maisemia

Nyt on aika kääntää katse ja kamera maisemiin. Torstaina 20.10. vietetään Maisemapäivää, jonka kunniaksi järjestetään kaikille avoin valokuvakilpailu ja ohjattuja maisemakävelyjä. Myöhemmin syksyllä m...

17.10.2022
Tule kuulolle pölyttäjäpäivään 19.5.2022

Hiljattain julkaistiin Suomen kansallinen pölyttäjästrategia, ja sen toimenpiteillä turvataan pölyttäjien ja pölytyspalvelun tulevaisuutta maassamme. Keinoja on siis tarjolla, nyt on aika kääriä hihat...

2.5.2022
Yöperhosseurannan aineisto on ladattavissa Laji.fi:stä

Suomessa kerätty yöperhosaineisto on julkaistu Luomuksen ylläpitämässä Suomen Lajitietokeskuksessa, ja on nyt ladattavissa Laji.fi-palvelun kautta. Yöperhosseuranta tuottaa tietoa niin yöperhosista ku...

21.2.2022
Jaa edistyksellinen tekosi Kestävyysloikka.fi:ssä!

Suomen ympäristökeskus SYKE on uudistanut Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelunsa Kestävyysloikaksi. Kestävyysloikka on SYKEn tarjoama ja ylläpitämä alusta ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratk...

16.2.2022
Lintuperspektiivi maiseman muutokseen - Uusi opas kulttuuriympäristöjen seuraajalle

Uusi teknologia auttaa havainnollistamaan muutoksia maisemassa. Kulttuuriympäristöjen ja maisemien muutoksen seurantaan on julkaistu opas, joka esittelee esimerkiksi droonin käyttöä. Entistä tehokkaam...

17.12.2021
Uusi opas luontoselvitysten laadintaan ja luontovaikutusten arviointiin

Suomen ympäristökeskus SYKE ja ympäristöministeriö ovat julkaisseet oppaan luontoselvitysten laadinnan ja luontovaikutusten arvioinnin tueksi. Oppaan tavoitteena on edistää laadukkaan luontotiedon ker...

17.12.2021
Suomen ympäristökeskus menestyi Suomen Akatemian rahoitushaussa – merentutkimukselle ja Lajitietokeskukselle yli 1,7 miljoonaa

Suomen ympäristökeskus SYKE menestyi erinomaisesti Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien rahoitushauissa. Kaikki mukana olleet konsortiot, joissa SYKE on mukana, saivat rahoituksen. SYKEn saama y...

10.12.2021
Ympäristöpääkaupunki Lahti pilotoi ekologista kompensaatiota ensimmäisenä kaupunkina Suomessa

Ekologisen kompensaation pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Lahden kaupungin ekologinen kompensaa...

17.11.2021
Luonnonmukaisilla vesistökunnostuksilla ja turvemaiden ennallistamisella edistetään Euroopan vihreää kehitystä

Kuluvana vuonna poikkeukselliset sääolosuhteet, kuten Saksan tulvat ovat nostaneet esille patojen ja tulvapenkereiden tehottomuuden tulvavesien hallinnassa. Niiden sijaan professori Daniel Hering Duis...

17.11.2021
Uutta tietoa metsien monimuotoisuuden turvaamisen tueksi

METSO-ohjelman tutkimusseminaarissa kerrotaan uutta tietoa metsälajien, kuten kääpien, pölyttäjien ja oravan, esiintymisestä. Seminaarissa kuullaan myös uusista tavoista hyödyntää paikkatietomenetelmi...

10.11.2021
SYKEn visiona kestävyysmurros!

Suomi kuuluu maapallon ylikuluttavien maiden kärkijoukkoon. Kestämätön elämäntapamme kiihdyttää entisestään luontokatoa ja ilmastonmuutosta, maapallon merkittäviä ympäristökriisejä. Suomessa tarvitaan...

3.11.2021
Kukkakärpäset ovat tärkeitä kuminan pölyttäjiä Suomessa

Kärpäsillä voi olla viljelykasvien pölytyksessä suurempi rooli kuin aiemmin on uskottu. Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan kukkakärpäset ovat merkittäviä kumi...

7.10.2021
Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelu julkaistu

Minkä luontotyyppien uhanalaistumiseen ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt? Entä millä luontotyypeillä kehityssuunta on arvioitu paranevaksi? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Luontotyyppien p...

1.10.2021
Sopeutuminen kaupunkiympäristöön on pidentänyt perhosten lentokautta

Tuoreen tutkimuksen mukaan kaupunkiympäristöissä perhosten lentokausi on pidentynyt ja päättyy myöhemmin kuin maaseutuympäristöissä. Perhosten kaupunkipopulaatioissa on tapahtunut evoluutiota, jonka m...

28.9.2021
Tuore julkaisu esittelee pölyttäjien tilaa Suomessa

Tänään julkaistu raportti tarjoaa tähän mennessä kattavimman esityksen pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärkeä monien viljelykasv...

22.9.2021
Järvi-meriwiki 10 vuotta – löydä oma lähivetesi

Suomen järvien ja merialueiden oma verkkopalvelu, Järvi-meriwiki, on ollut käytössä jo 10 vuotta. Tämän kunniaksi palvelun ylläpitäjä Suomen ympäristökeskus SYKE järjestää some-kampanjan, jossa korost...

4.8.2021

1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle