Luonnon terveyshyödyt huomioitava kaupunkisuunnittelussa

Tiedote 24.8.2017 klo 10.07

 

Kaupunkiluontopiirros

© Marianna Korpi/ SYKE

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat nousseet ympäristöpoliittiseen keskusteluun niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Luontoa tulisi löytyä joka kodin läheltä tiivistyvässäkin kaupungissa. Kaupunkiluonnon terveyshyödyt saadaan parhaiten käyttöön kokonaisvaltaisella suunnittelulla. Suomen ympäristökeskuksen uudessa Policy Brief -julkaisussa kerrotaan, mitä suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon.

”Suunnittelussa tarvitaan tavoitteellista vuoropuhelua. Siihen on hyvä ottaa mukaan toimijoita mahdollisimman laajasti. Maankäytön suunnittelijoiden, kuten kaavoittajien ja arkkitehtien, lisäksi suunnitteluun pitäisi ottaa mukaan myös joukkoliikenteen kehittäjiä ja kaupunkiluonnon käyttäjiä”, kertoo SYKEn viherrakenne-ryhmän päällikkö Riikka Paloniemi.

Hyvän yhteissuunnittelun edellytys on, että lähiluonnon terveyshyödyt tunnistetaan nykyistä kattavammin. Myös vastuuta kaupunkiluonnon suunnittelusta tulee jakaa selkeämmin. Tärkeää on, että luonnon terveyshyödyt huomioidaan suunnittelussa aina maakuntatasolta korttelitasoon asti. Myös kaupungin eri osien erot tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Kantakaupungissa lähiluonto ja sen hyödyntäminen on erilaista kuin esikaupunkialueella.

Erityisesti lasten pitäisi päästä luontoon

”Metsiä, puistoja ja muuta kaupunkiluontoa tulisi olla erityisesti päiväkotien ja koulujen lähistöllä lasten käytettävissä. Parhaimmillaan lähiluonto nivotaan osaksi päiväkotien opetusta ja koulujen opetussuunnitelmaa”, korostaa Riikka Paloniemi.

Pääkaupunkiseudun päiväkotien lähivirkistysmahdollisuuksia on analysoitu SYKEssä paikkatietoaineistoja hyväksi käyttäen. Mukana oli 1020 päiväkotia. Ympäristöministeriön suosituksen mukaan lähivirkistysalueelle saisi olla matkaa korkeintaan 300 metriä. Tuloksena saatiin, että päiväkodeista yli puolet sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Puistot kuitenkin täydentävät olennaisesti metsien muodostamaa luonnon virkistysalueverkostoa. Vain noin 20 päiväkotia sijaitsee yli 300 metrin päässä sekä puistosta että metsästä.

Lapsi altistuu luonnossa mikrobeille, mikä kehittää ja vahvistaa immuunijärjestelmää. Lasten vähäinen altistuminen luonnon mikrobeille köyhdyttää kehon pieneliöstöä ja tätä kautta alentaa vastustuskykyä. Alentuneella vastustuskyvyllä taas on yhteys tulehdusperäisiin sairauksiin ja atooppiseen herkistymiseen, joka voi ilmetä muun muassa allergioina ja astmana. Tälle biodiversiteettihypoteesille on saatu vahvistusta tutkimuksista. On esimerkiksi havaittu, että pienten lasten kodin etäisyydellä metsästä tai maatalousympäristöstä on yhteys atooppiseen herkistymiseen.
 

Metsä sijaitsee usein yli 300 metrin päässä päiväkodista
Yli 300 metrin päästä metsästä sijaitsevat päiväkodit eri
yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä pääkaupunkiseudulla. SYKE

Ympäristön tila -katsaus tarkastelee kaupunkiluontoa Suomessa

Policy Briefin lisäksi SYKE julkaisee kaupunkiluontoaiheisen Ympäristön tila -katsauksen. Enemmistö suomalaisista asuu nykyään taajamissa ja kaupunkimaisen asumisen suosio kasvaa.Vuonna 2016 tehdyn asukasbarometrin mukaan suomalaisille tärkein asuinalueiden viihtyvyystekijä on sijainti- ja liikenneyhteydet, mutta heti toiseksi tärkein on luonnonympäristö.

Katsaukseen on koottu tietoja esimerkiksi taajamien pinta-alojen ja asukastiheyden kehityksestä sekä siitä, miten rakentaminen on kohdistunut kaupunkiseutujen taajama-alueilla muun muassa metsä- ja luontoalueille. Kaupunkien ja muiden kulttuurimaiden lintujen kannat ovat tilastojen mukaan kasvaneet. Rakennettu ympäristö onkin ainoa elinpiiri, jossa lajien uhanalaistuminen on saatu pysähtymään.

Ympäristön tila -tietopakettiin liittyen julkaistaan myös podcast, jossa SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman inspiroituu kaupungin hälinässä kertomaan luonnon merkityksestä kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

SYKE julkaisee tänä vuonna neljä tietopakettia 100-vuotiaan Suomen ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäinen, vesiaiheinen ympäristön tila -tietopaketti ilmestyi maaliskuussa ja toinen, kiertotalousaiheinen tietopaketti kesäkuussa. Neljäs julkaistaan marraskuussa ja sen aiheena on ilmastonmuutos.

Julkaisut

Lisätietoja

 • Policy Brief
  Viherrakenne-ryhmän päällikkö Riikka Paloniemi,
  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  puh. 0295 251 493, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Ympäristön tila -katsaus
  Alue- ja yhdyskuntarakenteen tutkija Maija Tiitu,
  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  puh. 0295 251 695, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Viestintä
  Viestintäasiantuntija Leena Rantajärvi,
  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  puh. 0295 251 543, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 


Kohderyhmä: