Ilmastopolitiikan arviointi ja evaluointi

Tavoitteet

Kehittää lähetymistapoja ja menetelmiä ilmastopolitiikan arvioimiseksi ja evaluoimiseksi

Tarkastella kriittisesti ilmastopolitiikan toimeenpanoa sekä selvittää  onnistumisen ja epäonnistumisen syitä

Tukea ilmastopolitiikan kehittämistä

Toiminta

Hankkeen aineistot saadaan ilmastopoloitiikan arvioinneista ja evaluoinneista

  • Suomen ja Euroopan ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien politiikkojen jälkikäteisarvioinnit
  • Suomen ilmastopolitiikan etukäteisarvioinnit
  • Politiikkainnovaatioiden tarkastelu ilmastopolitiikan alueella
  • Tutkimukset ilmastonmuutoksen sopeutumisesta Suomessa ja Euroopassa

Tarkasteluissa päähuomio voi olla laajoilla politiikkakokonaisuuksissa tai ykisttäisissä ohjauskeinoissa

Julkaisuja

Julkaistu 11.6.2014 klo 16.56, päivitetty 12.6.2014 klo 11.07

Kohderyhmä: