Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Internet-karttapalvelut

LifeDatan hyötyjä havainnollistaa SYKEssä kehitettävä karttapalvelu. Se näyttää, miten paikkatietoaineistot tuodaan kaikkien ulottuville. Luonnonvaroista ja ympäristöstä kertovan tiedon kohdalla karttaesitys havainnollistaa monia asioita, jotka muuten jäisivät tietopaljouden kätköihin.

Uusi avoimuus parantaa tietovarantoja

Käytön lisääntyessä mielenkiinto aineistoja kohtaan laajenee. Esitetään uusia toivomuksia, tehdään tuoreita havaintoja ja ehdotuksia. Eri alojen asiantuntijat löytävät aineistot. Tämä viitoittaa tietä entistä jalostetumpiin ja tarkoituksenmukaisempiin tietovarantoihin. Alun perin vain harvojen tuntemat tiedot saavat uuden elämän ja niihin sijoitettujen panosten hyöty moninkertaistuu.

 

Valuma-alueen rajaustyökalu 10.3.2015

SYKEssä on julkaistu internetissä kaikkien käytettävissä oleva työkalu VALUE. Sen avulla voi rajata valuma-alueen uomalle tai järvelle. Rajauksen saa ladattua paikkatietomuodossa omaan käyttöön. Ensimmäinen versio on vapaasti testattavissa ja VALUE päivitetään loppuvuodesta.

Karttapalveluseminaari 6.2.2014

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden tarpeiden ja toiveiden tunteminen on tärkeää kehitettäessä tiedon havainnollistamistapoja ja uusia työkaluja. SYKEssä järjestettiin asiantuntijoille ja tutkijoille seminaari, jossa määriteltiin hankkeessa kehitettävältä pilottikarttapalvelulta toivottavia ominaisuuksia. Alla olevaan dokumenttiin on kerätty seminaarissa esiin tulleita ehdotuksia. Seminaariin osallistuneita ja karttapalvelusta kiinnostuneita pyydetään vastaamaan oheiseen kyselyyn, jossa pilottikarttapalvelulle voi ehdottaa lisää ominaisuuksia.

Julkaistu 5.2.2014 klo 16.36, päivitetty 21.9.2020 klo 14.40

Kohderyhmä: