Rannikkovesien ravinteiden kuormituskatot ja kuormituksen vähentämisen taakanjako (KATOT)

KATOT-hanke tuottaa ehdotuksen Suomesta Itämereen päätyvien ravinteiden merialuekohtaisiksi kuormituskatoiksi sekä ehdottaa vaihtoehtoja oikeudenmukaiseksi kuormitusvähennysten taakanjaoksi toimialojen välillä.

Hankkeen loppuraportti ja Policy Brief on nyt julkaistu:

KATOT-hankkeesta ja sen eri työpaketeista kerrotaan tarkemmin hankkeen nettisivuilla.

Itämeren rannikkovaltioille on HELCOMin toimesta määritetty merialuekohtaiset fosfori- ja typpiravinteiden kuormituskatot, joilla meren rehevöityminen halutaan saada kuriin.  Vähennystavoitteet eivät kuitenkaan ole riittävän kunnianhimoiset hyvän tilan saavuttamiseksi Suomen rannikkovesissä, siksi rannikkovesiemme osalta kuormituskatot tulee tarkistaa ja päivittää. KATOT-hanke vastaa tähän haasteeseen. 

Hankkeen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos ja Tyrsky-Konsultointi.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Vivi Fleming, Meri- ja vesiratkaisut, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

KATOT-hankkeesta ja sen eri työpaketeista kerrotaan tarkemmin hankkeen nettisivulla.

 

Rannalle ajautunutta sinileväkukintaa.
Typpeäsitovien sinilevien voimakkaat kukinnat kertovat, että meressä on runsaasti leville käyttökelpoista fosforia. © Kuva: Eija Rantajärvi

 

 
 
Julkaistu 19.5.2022 klo 16.38, päivitetty 3.4.2024 klo 12.50

Kohderyhmä: