Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Sulfa II- hankkeen ohjausryhmän kokous maastossa

Sulfa II -hankkeen (Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla) ohjausryhmän kokous järjestettiin 16.6.2017 tutustumisena maastokohteisiin.

Päivän aikana vierailtiin Liikenneviraston neutralointikosteikolla Kempeleessä, Turveruukin Hangasnevan tuotannosta poistuneella turvetuotantoalueella, Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruukin tutkimusasemalla ja koekentällä sekä kierrettiin Siikajoenvarren vesistöaluetta, joka toimii pilottialueena varautumisjärjestelmän kehittämisessä.

"Hanke etenee hyvässä vauhdissa ja tänä kesänä on päästy toden teolla maastotöihin käsiksi. Pilottialueen sulfaattimaiden kartoitus käynnistyi toukokuussa, GTK on ottanut hankkeeseen liittyviä  maaperänäytteitä toukokuusta lähtien ja Åbo Akademi otti kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana näytteitä kuudelta tuotantoalueelta. Ensimmäisiä uusia tuloksia on odotettavissa syksyn aikana", kertoivat projektipäällikkö, tutkija Mirkka Hadzic ja hankkeen vastuullinen johtaja Raimo Ihme Suomen ympäristökeskus SYKEstä.

"Happamat sulfaattimaat ovat asia, johon turveala suhtautuu erittäin vakavasti ja on tehnyt jo pitkään töitä sellaisten toimintatapojen kehittämiseksi, joilla happamien valumavesien syntyminen tällaisilla mailla sijaitsevilla turvetuotantoalueilla voidaan estää. Sulfa II -hankkeen toivomme tarjoavan lisää tutkimukseen perustuvaa tietämystä happamuuden hallitsemisesta niin luvituksen kuin varsinaisen turvetuotannonkin tarpeisiin. Toimialan näkökulmasta haaste on, miten tulokset saadaan hyödynnettyä käytännössä", arvioi hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energia Oy:stä.

"Otimme näytteitä kahden viikon aikana kuudella rannikkoalueen turvetuotantoalueella. Keskityimme ojanreunoihin ja niiden lähialueelle. Aikaisemmat tutkimuksethan ovat antaneet viitteitä siihen, että turvetuotantoalueilla happamuuskuormituksen synty liittyy ennen kaikkea ojien pientareiden hapettumiseen. Nyt haluamme saada tietoa siitä kuinka pitkälle altistunut alue yltää . Tämä on tärkeää, jotta mahdolliset toimenpiteet osataan kohdistaa oikein. Näytteiden analysointi on nyt alkamassa, mutta sellainen tuntuma kahden viikon aikana jäi, että hapettumista on tapahtunut varsin vähän, mutta paikalliset erot ovat kuitenkin suuria", kertoivat tutkija Miriam Nystrand ja lehtori Peter Österholm Åbo Akademista.

Teksti ja kuvat: Ismo Myllylä

sulfa2_ohjausryhmä1
Liikenneviraston neutralointikosteikkokohde Kempeleessä.

 

sulfa2_ohjausryhmä2
Åbo Akademin tutkija Miriam Nystrand ja lehtori Peter Österholm mittasivat veden ph:ta liikenneviraston neutralointikosteikkokohteessa Pohjanmaan radan vieressä.

 

sulfa2_ohjausryhmä3
Åbo Akademin tutkija Miriam Nystrand mittasi veden ph:ta liikenneviraston neutralointikosteikkokohteessa Pohjanmaan radan vieressä.

 

sulfa2_ohjausryhmä4
Opiskelijat Jonas Hjort ja Björn Lindqvist sekä tutkija Miriam Nystrand Åbo Akademista näyttivät Hangasnevalla, miten maaperänäytteenotin isketään maahan.

 

hangasneva_jonas_hjort_miriam_nystrand_4119
Opiskelija Jonas Hjort ja tutkija Miriam Nystrand Åbo Akademista näyttävät Hangasnevalla, miten maaperänäyte otetaan.

 

sulfa2_ohjausryhmä6
Hangasnevalla ohjausryhmä tutustui ratkaisuihin, joilla Turveruukki pitää käytöstä poistuneen turvetuotantoalueen vesien happamuuden kurissa.

 

sulfa2_ohjausryhmä7
Kalkkirouhepadon rakenteita Hangasnevalla Siikajoella.

 

sulfa2_ohjausryhmä8
Sulfa II:n ohjausryhmän puheenjohtaja, laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energia Oy:stä kertoi toimenpiteistä, joilla Turveruukki on neutralisoinut happamia vesiä Hangasnevalla.

 

sulfa2_ohjausryhmä9
Sulfa II:n projektinjohtaja Mirkka Hadzic ja ohjausryhmän puheenjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energia Oy:stä vaihtoivat ajatuksia Hangasnevalla.

 

sulfa2_ohjausryhmä10
Sulfa II:n ohjausryhmässä ovat mukana muun muassa laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen Oulun Energia Oy:stä (pj.) ja erityisasiantuntija Anneli Wichmann Vapo Clean Waters Oy:stä.

 

sulfa2_ohjausryhmä11
Luken koekentällä ohjausryhmä tutustui kuuteen lohkoon jaettuun koekenttään, jossa selvitetään turvemaiden viljelyn vesistövaikutuksia. Kenttä sijaitsee aiheeseen sopivasti sulfaattimaakerroksen päällä.

 

sulfa2_ohjausryhmä12, sulfa2_ohjausryhmä12
Tutkija Timo Lötjönen esitteli ohjausryhmälle Luken koekenttää, jossa selvitetään turvemaiden viljelyn vesistövaikutuksia. Kenttä sijaitsee aiheeseen sopivasti sulfaattimaakerroksen päällä.

 

sulfa2_ohjausryhmä13
Åbo Akademin opiskelija Björn Lindqvist, tutkija Miriam Nystrand, opiskelija Jonas Hjort ja lehtori Peter Österholm ottivat kahden viikon ajan näytteitä sulfaattimailla sijaitsevilta turvetuotantoalueilta.
Julkaistu 15.8.2017 klo 10.37, päivitetty 15.8.2017 klo 10.37

Kohderyhmä: