Valtakunnallinen perinnebiotooppien päivitysinventointi 2019–2023

Ajankohtaista

Viimeisen kesän inventoinnit on saatu pätökseen ja kerätty tieto on saatu pääosin tallennettua. Tukitasoon vaikuttavaa arvoluokkatietoa tullaan viemään viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipuun ennen uutta tukikautta.

Tausta

Suomen perinnebiotooppien pinta-ala on vähentynyt yli 90 % viimeisen 50 vuoden aikana. Jäljellä olevien perinnebiotooppien hyvän hoidon varmistamiseen sekä hoidon puutteesta kärsineiden alueiden kunnostuksiin tarvitaan ajantasaista, kattavaa ja eri toimijoille saatavilla olevaa tietoa. Tietoa tarvitaan myös maatalouden ympäristökorvauspäätöksiin: valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden hoidosta maksetaan korkeampaa korvausta kuin paikallisesti arvokkaiden kohteiden hoidosta. Perinnebitooppitiedon päivittämiseksi ja täydentämiseksi ympäristöministeriö päätti uusia 1990-luvulla toteutetun inventoinnin.

Laiduntaminen on yleisin perinnebiotooppien hoitotapa. Kuva: Tapio Heikkilä.

Tavoite

Inventointi tuottaa mahdollisimman kattavat ja vertailukelpoiset tiedot Manner-Suomen perinnebiotoopeista. Inventoinnissa kerättään tietoa mm. kohteiden kasvillisuustyypeistä ja niiden edustavuudesta sekä kohteen arvosta ja hoitotarpeen kiireellisyydestä. Kaikki maastosta kerätty tieto tallennetaan Metsähallituksen ylläpitämään ja ympäristöhallinnon käytössä olevaan paikkatietojärjestelmään, josta se on käytettävissä sekä yksittäisten kohteiden kunnostusten ja hoidon suunnitteluun että alueelliseen ja valtakunnalliseen raportointiin. Aineistoa voidaan myös jakaa edelleen muiden tahojen kuin ympäristöhallinnon käyttöön, mikä auttaa mm. huomioimaan kohteet maankäytössä.

Inventoituja kohteita voidaan kunnostaa Helmi-elinympäristöohjelmassa.

Aitatarpeita matkalla kunnostuskohteelle.

Toteutus

Suomen ympäristökeskus koordinoi ja ympäristöministeriö ohjaa inventointia. Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa perinnebiotooppien inventoinneista ja kunnostusten järjestämisestä suojelualueilla ja alueelliset ELY-keskukset suojelualueiden ulkopuolella.

Lisätietoja

Julkaistu 24.11.2022 klo 7.49, päivitetty 24.11.2022 klo 7.56

Kohderyhmä: