Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Yhtenäisen pH-asteikon toteuttaminen - UnipHied

UnipHied_logo

EMPIR_logo

Tavoite

pH:n käsite on hyvin määritelty ja sitä käytetään rutiininomaisesti (laimeilla) vesiliuoksilla samoin kuin muutamilla orgaanisilla liuottimilla ja seoksilla. Kuitenkin, useimmista ei-vesipitoisista liuoksista tarkan pH-arvon mittaaminen on nykyään mahdotonta. Mittaustulos riippuu käytetystä liuottimesta eikä nykyinen pH-asteikko ole näin ollen vertailukelpoinen, koska se ei ole liuottimesta riippumaton. Esimerkiksi pH 7 vesiliuoksessa on neutraali, mutta pH 7 asetonitriilissä (MeCN) on vahvasti hapan.

Hankkeen tavoitteena on luoda metrologisesti luotettava ja käytännöllinen menetelmä minkä tahansa liuoksen/väliaineen happamuuden mittaamiseksi ja ilmaisemiseksi universaalissa pH-asteikossa (pHabs) siten, että se asteikko ei ole riippuvainen käytettävästä liuottimesta. Hankkeen tavoitteena on (1) kehittää ja validoida mittausmenetelmä, joka mahdollistaa absoluuttisen pH-arvon mittaamisen, (2) luoda luotettava menetelmä nesteliitospotentiaalin arvioimiseksi ja (3) kehitettää kalibrointistandardeja rutiininomaisten pHabs-mittausjärjestelmien standardoimiseksi.

Konsortio

Työpaketit

  1. pHabs-mittausmenetelmän kehittäminen ja validointi
  2. Nesteliitospotentiaalin määrittäminen
  3. Tapaustutkimukset: Sovellukset kenttäkäytäntöihin
  4. Vaikuttavuuden luominen
  5. Hallinnointi ja koordinointi

Lisätietoja

Johtava metrologi Teemu Näykki, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. 0295 251 471

Julkaistu 27.8.2018 klo 14.50, päivitetty 27.8.2018 klo 14.48

Kohderyhmä: