Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Oikean palstan haulla löydät käynnissä olevat, vuonna 2012 - 2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Hanke Vaihe
Politiikka-arvioinnin työkalut ja kestävä kehitys, LIAISE

Ilmastomuutokseen sopeuttavien toimien kehittäminen ja toteutus Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT)

Ilmastomuutoksen mahdollisten vaikutusten takia Vietnamin hallitus hyväksyi joulukuussa 2008 kansallisen tavoiteohjelman ilmastomuutokseen sopeutumiseksi. VIETADAPT-hankkeen tavoitteena on tukea tätä ...

Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot

Hankkeen tavoitteena on luoda paahde-elinympäristöverkostoja ja priorisoida elinympäristöverkoston lajien ja luontotyyppien hoidon ja suojelun tarve. Harjumetsien monimuotoisuuden huomioiminen metsäta...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Itämereen maalta tuleva ravinne- ja raskasmetallikuormitus (HELCOM tietokanta PLC)

PLC (Pollution Load Compilation) Itämeren ravinne- ja raskasmetallikuormitustieto-kantaprojektin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää tietokantaa sekä kerätä, yhdistää ja analysoida aineistoa Itämereen ...

Haitallisten aineiden biologiset vaikutukset merieliöstöön

Hankkeessa tutkitaan meriympäristössä esiintyvien haitallisten aineiden biologisia vaikutuksia selkärangattomissa ja kaloissa käyttäen apuna ns. biomarkkereita, jotka kuvastavat epäedullisia muutoksia...

Elinkaarimallin kehittäminen HSY Jätehuollolle (HSY-LCA)

Hankkeessa kehitetään HSY:lle jätehuoltojärjestelmän kokonaispäästöjen ja – vaikutusten arvioimisen malli.