Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydraulinen mallinnuspalvelu

Tulvakartat ja niiden taustalla olevat hydrauliset mallit auttavat mahdollisten tulva-alueiden tunnistamisessa ja maan käytön suunnittelussa, pelastustehtävissä ja viestinnässä. Hydraulinen mallinnus tarjoaa myös työkaluja, joilla simuloida patomurtumia sekä vaikkapa haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöissä.

Suomen ympäristökeskuksella SYKEllä on pitkä kokemus hydraulisesta mallinnuksesta:

 • Joen geometrian kuvaaminen
  • Hydraulinen geometriamalli joen batymetriasta ja tulvakorkeuksista käyttäen esim. digitaalista korkeusmallia (DEM)
  • ArcGIS-tai QGIS-sovellusta (avoin lähdekoodi koodi) ja HEC-RAS-sovellusta (saatavilla maksutta) käyttäen
 • HEC-RAS-mallin laatiminen geometrian, 1D-tai 2D-mallinnuksen perusteella (myös patomurtumien, jokijään ja järven säännöstelyn analyysit mahdollisia)
 • Mallin kalibrointi ja haluttujen skenaarioiden simulointi sisältäen epävarmuusanalyysit (esim. erilaiset tulvien todennäköisyydet)
Tulvamallitulokset ja todellisuus, valokuva Stig Hägglund

  Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Tukipalvelu hydrauliseen mallintamiseen ja tulvariskien hallinnan suunnitteluun
  • Tukipalvelu hydraulisen kartoituksen eri vaiheissa (jokien geometria, mallintaminen, kalibrointi ja simulointi)
  • Kursseja hydraulisesta ja tulvamallinnuksesta joko koko aihepiiristä tai yksittäisestä osa-alueesta

   

  Julkaistu 6.4.2020 klo 15.11, päivitetty 10.6.2020 klo 14.48