Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Analyysitietojen tallentaminen sekä niiden toimittaminen tilaajalle

Tavoite

Varmistaa näytteenottoon ja analyysitietoihin liittyvien tietojen dokumentointi yhtenäisellä tavalla.

 

Menettelytavat Dokumentti Vastuu

1. Varmista, että analyysitiedot toimitetaan sovitussa formaatissa (sähköinen/paperi).

Analyysilomake

Tiedosto

Laboratorion henkilökunta

2. Huolehdi, että analyysitiedot siirtyvät pohjavesitietojärjestelmään (POVET).

Tiedosto

POVET-järjestelmän tallennuskäyttäjä

3. Varmista, että pohjaveden korkeustiedot ja muut kenttämääritykset tallennetaan POVET:iin

Tiedosto

POVET-järjestelmän tallennuskäyttäjä

4. Tallenna maastohavainnot omiin tiedostoihin.

Tiedosto

Näytteenottaja

5. Huomioi analyysitietoja tulkittaessa näytteenottoon ja analytiikkaan liittyvät epävarmuustekijät.

Tiedosto

Pohjavesiasiantuntija

 

Dokumentit

  • Analyysilomake
  • Pohjaveden havaintolomake

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.29, päivitetty 16.1.2017 klo 15.36

Aihealue:
Kohderyhmä: