Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Havaintojen kirjaaminen

 • Näytteenoton yhteydessä täytetään kentällä havaintolomake, johon merkitään:
 • näytteenottaja,
 • näytteenottopaikka,
 • näytteenottoajankohta,
 • näytteenotto-olosuhteet,
 • pumppaustiedot (esimerkiksi käytetty pumppu, teho, veden kirkastuminen, vedenpinnan korkeus ennen pumppausta ja sen jälkeen),
 • näytteenottosyvyys,
 • näytteiden esikäsittely sekä
 • muita näytteenottoon tai näytteeseen liittyviä huomioita.
 • Kentällä tehtyjen määritysten tulokset samoin kuin aistinvaraiset havainnot näytteestä kirjataan havaintolomakkeelle.
 • Näytteenotossa tapahtuneet poikkeavuudet tai mahdolliset suuret pitoisuudet näytteessä merkitään lomakkeelle, jotta laboratoriossa osataan toimia näytteen edellyttämällä tavalla mm. analyysilaitteiden likaantumisen estämiseksi.
 • Havaintolomake tulee täyttää siten, että seuraavalla näytteenottokerralla näytteenotto voidaan toistaa samalla tavalla.
 • Havaintolomake on usein ainoa asiakirja, jonka perusteella voidaan myöhemmin arvioida esimerkiksi poikkeavien analyysitulosten syitä ja saatujen tulosten luotettavuutta.
 • Myös havaintopaikan ympäristössä tapahtuneet muutokset tulee kirjata ylös.
Julkaistu 18.1.2017 klo 11.31, päivitetty 30.12.2016 klo 15.27

Aihealue:
Kohderyhmä: