Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lämpötilan mittaaminen

  • Pohjaveden lämpötila mitataan aina näytteenoton yhteydessä.
  • Lämpötilan mittaus täydentää muita mittauksia ja voi antaa viitteitä esimerkiksi pohjaveden kerrostuneisuudesta.
  • Pohjaveden lämpötila mitataan pumppauksen yhteydessä virtaavasta vedestä joko erillisellä lämpömittarilla tai moniparametrimittarilla, joilla voidaan mitata lisäksi esimerkiksi veden sähkönjohtokykyä.
  • Lähteistä tai kaivosta pohjaveden lämpötila voidaan mitata myös noutimeen asennetulla lämpömittarilla.

 

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.32, päivitetty 30.12.2016 klo 15.20

Aihealue:
Kohderyhmä: