Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näytteenoton suunnittelu

Tavoite

Näytteenoton suunnittelulla pyritään varmistamaan, että näytteenottoon on varattu riittävät resurssit ja että näytteenotto tehdään oikeilla välineillä edustavista havaintopaikoista. Näytteenoton suunnittelemiseksi laaditaan hankesuunnitelma sekä näytteenotto- ja analyysisuunnitelma.

 

Menettelytavat Dokumentti Vastuu

1. Sovi työn tilaajan tai muun yhteistyötahon kanssa kyseisen näytteenoton tavoitteista.

 

Pohjavesiasiantuntija

2. Laadi hankesuunnitelma, jossa esitetään hankkeen tavoitteet ja yleiskuvaus alueen hydrogeologisista olosuhteista sekä alustava näytteenottosuunnitelma.

Hankesuunnitelma

Pohjavesiasiantuntija

3. Varmista, että käytettävissä on sertifioitu tai muuten riittävän pätevä näytteenottaja.

 

Pohjavesiasiantuntija

4. Varmista, että näytteenottoon on varattu riittävästi aikaa ja rahaa.

Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma

Pohjavesiasiantuntija

5. Tee tarvittavat sopimukset työn tilaajan tai muun yhteistyötahon kanssa. Sopimuksessa näytteenottotapahtumat on syytä eritellä mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Sopimus

Pohjavesiasiantuntija

6. Laadi yksityiskohtainen pohjavesinäytteenotto- ja analyysisuunnitelma, jonka avulla näytteenottaja osaa toimia virheettömästi ja tarkasti näytteenoton eri vaiheissa. Suunnitelma edistää myös projektin hallintaa ja budjetointia.

 

Pohjavesiasiantuntija

 

Dokumentit

  • Hankesuunnitelma
  • Hankkeen tilaus- ja sopimusasiakirjat
  • Näytteenotto- ja analyysisuunnitelma

Viiteaineisto

Rintala, J. & Suokko, T. 2008. Pohjavesinäytteenotto - Nykytila ja kehitystarpeet SY48/2008. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38376

Kinnunen, T. (toim.). 2005 Pohjavesitutkimusopas: käytännön ohjeita. Suomen vesiyhdistys. www.vesiyhdistys.fi/pdf/Pohjavesiopas.pdf

FINAS. Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa/Pohjavesinäytteenotto.

Julkaistu 18.1.2017 klo 11.27, päivitetty 2.3.2020 klo 15.01

Aihealue:
Kohderyhmä: