Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tulvamallinnus, -kartoitus ja -riskien arviointipalvelu

Auttaisiko tulvariskien kartoitus tunnistamaan tulville alttiit alueet? Helpottaisiko näiden alueiden kartoitus maankäytön suunnittelussa, pelastustehtävissä ja viestinnässä?

Tulvariskien kartoitus on edellytys tehokkaalle tulvien torjunnalle. Hydrauliset mallit tarjoavat myös keinoja simuloida tulvia sekä esim. haitallisten aineiden kulkeutumista veden mukana.

 

 

Suomen ympäristökeskuksella on laaja kokemus tulvamallinnuksesta ja -kartoituksesta. Pystymme tuottamaan laskentaratkaisuja haastaviin, poikkeuksellisiin ja äärimmäisiin tulviin myös mallintamiseen liittyvät epävarmuustekijät huomioiden. Voimme järjestää kattavaa koulutusta tulvamallintamiseen ja kartoitukseen, tai haluttaessa keskittyä vain yhteen työvaiheeseen.

Tuotamme seuraavia palveluita:

  • Hydraulinen mallinnuspalvelu (1D ja 2D virtausmallinnus, patomurtuma ja kulkeutumismallinnus HEC-RAS -mallilla)
  • Maantieteellisten tietojen analysointi ja hyödyntämispalvelu (ArcGIS, QGIS)
  • Tulvavahinkojen riskinarviointipalvelu
  • Jokien jääkannen ja jääpatojen vaikutusten ja seurausten arviointipalvelu
  • Vesistöjen säännöstelyn arviointipalvelu
  • Tulvariskien hallinnan suunnittelupalvelu

 

 
    Julkaistu 7.4.2020 klo 15.19, päivitetty 10.6.2020 klo 14.47