1
2
3
4
...
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Torsti Schulz
Sisältösivu | Julkaistu: 8.9.2023

Tutkija FT (Ekologia ja evoluutiobiologia)   Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 252 263 Suomen ympäristökeskus (Syke) Luontora......

Asiantuntijat > Torsti Schulz
Eija Ferreira
Sisältösivu | Julkaistu: 4.9.2023

Erikoistutkija TkT Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 252 227 Suomen ympäristökeskus (Syke) Ilmastoratkaisut Kunnat ja alueet Paavo H......

Asiantuntijat > Eija Ferreira
Uudet tiedot paljastavat arktisen merijään vähenemisen eläinplanktonille tuomat haasteet
Uutinen | Julkaistu: 31.8.2023

Polaarialueisiin erikoistunut merentutkija Letizia Tedesco kommentoi Nature Climate Change -lehdessä tuoreita tutkimustuloksia, jotka ennustavat merijään vähenemisellä olevan Pohjoisen jäämeren ekosys......

Ajankohtaista > Uutiset > Uudet tiedot paljastavat arktisen merijään vähenemisen eläinplanktonille tuomat haasteet
Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana
Uutinen | Julkaistu: 25.8.2023

Uudessa hankkeessa selvitetään, miten vesienhoidon toimenpiteet, kuten kalatiet ja ekologisesti riittävän virtaaman ylläpito, vaikuttavat vesivoimalaitosten kykyyn toimia säätövoimaan. Vesivoimalta od......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana
Ajankohtaista > Uutiset > Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana
Tutkimus & kehittäminen > Kulutus ja tuotanto > Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Uusi hanke selvittää vesienhoidon vaikutusta vesivoiman kykyyn toimia säätövoimana
Ajankohtaista TIIMA-hankkeessa
Sisältösivu | Julkaistu: 22.8.2023

Ajankohtaista Uudet meritulvakartat ovat nyt kommentoitavana karttapalvelun   kautta  (myös rajanpinnoilla). Lisätietoja Yhteisellä tietopohjalla kohti parempia ilmast......

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA) > Ajankohtaista TIIMA-hankkeessa
Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä - VEMALA
Sisältösivu | Julkaistu: 1.12.2014

WSFS-Vemala (Vemala) Vemala-malli on operatiivinen, koko Suomen kattava kuormitusmalli vesistöille (Huttunen ym. 2016). Se simuloi ravinteiden prosesseja, huuhtoutumista ja kulkeutumista maall...

Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Mallit ja työkalut > Vesienhoidon mallit > Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä - VEMALA
Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Hanke | Julkaistu: 22.8.2023

Ajankohtaista Uudet meritulvakartat ovat nyt kommentoitavana karttapalvelun   kautta  (myös rajanpinnoilla). Lisätietoja Yhteisellä tietopohjalla kohti parempia ilmast...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)
Antti Takolander
Sisältösivu | Julkaistu: 14.6.2023

Tutkija FT (Ekologia ja evoluutiobiologia) Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: +358 295 251 206 Suomen ympäristökeskus (Syke) Luontoratkaisut Meriluo......

Asiantuntijat > Antti Takolander
Yhteisellä tietopohjalla kohti parempia ilmastoratkaisuja
Tapahtuma | Tapahtuma alkaa: 5.6.2023

Miten ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen voivat hyötyä maankäyttösektorin tietopohjan kehittämisestä? Hiilestä kiinni -tieto-ohjelman hankkeet TIIMA ja Mammutti järjestävät seminaarin, ......

Ajankohtaista > Tapahtumat > Yhteisellä tietopohjalla kohti parempia ilmastoratkaisuja
Käytössä olevia vesi- ja merimalleja
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2023

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään paljon vesiin ja meriin liittyvää mallinnusta. Osa malleista on kehitetty erityisesti palvelemaan vesien- ja merenhoidon tai merialuesuunnittelun tarpeita, osaa kä...

Tutkimus & kehittäminen > Mallinnus > Vesi- ja merimallinnus > Käytössä olevia vesi- ja merimalleja
Mallinnuksen tietotarpeet
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2023

Mallit ovat riippuvaisia tausta-aineistoista kuten seuranta-aineistoista ja mallien toimivuutta arvioidaan usein vertailemalla mallituloksia seuranta-aineistoihin. Varsinkin pitkät seuranta-ai...

Tutkimus & kehittäminen > Mallinnus > Vesi- ja merimallinnus > Mallinnuksen tietotarpeet
Mallinnus
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2023

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään monipuolisesti mallinnuksia. Vesi- ja merimallinnus Tulvamallinnus Vesienhoidon mallit Pohjaveden tyyppimallit Meriekologia ja ma...

Tutkimus & kehittäminen > Mallinnus
Mallinnus ympäristövaikutusten arvioinnissa
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2023

Mallinnusta käytetään usein ympäristövaikutusten arvioinnissa, kun pyritään ennakoimaan hankkeiden mahdollisia vaikutuksia. Mallinnuksen avulla pyritään myös löytämään mahdollisimman ympäristöystäväl...

Tutkimus & kehittäminen > Mallinnus > Vesi- ja merimallinnus > Mallinnus ympäristövaikutusten arvioinnissa
Vesi- ja merimallinnus
Sisältösivu | Julkaistu: 22.6.2023

Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) tehdään vesien- ja merenhoidon suunnittelun ja toimeenpanon tueksi monenlaista mallinnusta ja mallitutkimusta useissa hankkeissa. Lisäksi tehdään pohjavesiin ...

Tutkimus & kehittäminen > Mallinnus > Vesi- ja merimallinnus
Nina Pirttioja
Sisältösivu | Julkaistu: 23.3.2023

Tutkija FT   Yhteystiedot Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: +358 2 952 51525 Suomen ympäristökeskus (Syke) Ilmastoratkaisut Politiikka ja riski......

Asiantuntijat > Nina Pirttioja
Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Uutinen | Julkaistu: 13.1.2023

Suomen ympäristökeskus toivoo yhteydenottaja 22.1.2023 mennessä kaikilta toimijoilta, joilla on vesiin liittyvä Living Lab -tyyppinen tutkimusympäristö. Kartoituksen avulla pääsemme vertailemaan suoma......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Ajankohtaista > Uutiset > Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Tutkimus & kehittäminen > Vesi > Ehdota vesistöihin ja vesiin keskittyvää tutkimus-, testaus- tai yhteistyöympäristöä Living Lab -atlakseen
Sirkku Tuominen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.1.2023

Erikoisosaamisalue pohjavesimallinnus...

Asiantuntijat > Sirkku Tuominen
Niina Kotamäki
Sisältösivu | Julkaistu: 2.1.2023

  Erikoistutkija (FT), ryhmäpäällikkö  Sähköposti: etunimi.sukunimi@syke.fi Puhelin: 0295 251 316 Suomen Ympäristökeskus (Syke) Meri- ja vesiratkaisut Mallinnus ......

Asiantuntijat > Niina Kotamäki
Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua
Hanke | Julkaistu: 4.2.2021

ajankohtaista Tutustu peltojen kuivatustilan arviointimenetelmiin karttapalvelussa   (Tarinakartta). Laadittu yhteistyössä  Valumavesi-hankkeen  kanssa (SYKE ja Sal...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua
Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES
Hanke | Julkaistu: 9.10.2015

Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) arvioidaan ilmansaasteiden päästöjä ja niiden vaikutuksia ilmastoon, ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Arvioinnin tukena ...

Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet > Hankkeet > Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

1
2
3
4
...
7
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle