Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus (AAMU) on puolitoistavuotinen VN TEAS -hanke, jossa arvioidaan maakuntauudistuksen vaikutuksia alueidenkäytön suunnitteluun sekä eri toimijoiden rooleihin. SYKE toteuttaa hanketta yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Hankkeen tehtävänä on tukea yhteistyön ja toimintatapojen uudistamista eri alueilla niiden omista lähtökohdista sekä tuottaa kehittämisehdotuksia tulevalle alueidenkäytön suunnittelujärjestelmälle. Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että vuoden 2019 alussa aloittavilla uusilla maakunnilla olisi parhaat mahdolliset edellytykset tuottaa hyvää elinympäristöä.

Maakuntauudistus heijastuu monin tavoin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään. Tehtävienjako kuntien, maakuntien ja valtion kesken on mietittävä uudelleen tilanteessa, jossa valtion rooli supistuu ja maakuntien rooli kasvaa. Muutokset avaavat mahdollisuuksia myös täysin uusille toimintatavoille ja yhteistyömuodoille.

Vuorovaikutteinen kehittämisprosessi

Hanke toteutetaan vuorovaikutteisena yhteiskehittämisprosessina eri toimijoiden muodostamassa verkostossa. Toimijaverkostoon kutsutaan mukaan edustajat kaikista maakunnista sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän kannalta keskeiset valtio- ja kuntatoimijat. SYKE ja FCG toimivat verkoston koordinaattoreina ja fasilitoijina.

Hankkeessa sovelletaan reaaliaikaisen arvioinnin menetelmää, järjestetään kehittämistyöpajoja sekä kootaan yhteen hyviä käytäntöjä. Reaaliaikaisen arvioinnin osana tuloksia julkaistaan hankkeen eri vaiheissa Valtioneuvoston Tieto käyttöön -sivuilla sekä SYKEn ja FCG:n omissa kanavissa.

Ensimmäinen analyysi alueiden ja suunnittelujärjestelmän lähtötilasta ennen maakuntauudistusta valmistuu kesällä 2017. Syksyllä 2017 hankkeessa keskitytään alueen omien muutosprosessien tukemiseen, vaikutusten arviointiin sekä hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja kokoamiseen. Vuonna 2018 laaditaan kehittämisehdotuksia valtakunnalliselle suunnittelujärjestelmän uudistamiselle.

Lisätiedot

tutkija Aino Rekola
puh. +358 295 251 871
sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

hankkeen johtaja Kari Oinonen
puh. +358 295 251 474
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 6.4.2017 klo 12.19, päivitetty 17.10.2023 klo 14.15

Kohderyhmä: