Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä (Smart countryside)

Ajankohtaista

Karttakoostet maaseudun liikkumisvirroista

Hankkeessa on mallinnettu paikkatietopohjaisesti  autollisten ja autottomien asukkaiden liikkumisvirtoja. Kartta-aineistoja laskennallista tarkasteluista on koottu maakunnittaisiin karttakoosteisiin. Tarkastelu liikkumisvirroista tuo esille kuljetusten yhdistämismahdollisuudet liikenneverkon eri osissa. Lisätietoja tarkasteluista on luettavissa hankkeen loppuraportista, joka julkaistaan tammikuussa 2017 sivulla: http://tietokayttoon.fi/julkaisut

Etelä-Karjalan liikkumisvirrat (pdf 11 665 kt)

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liikkumisvirrat (pdf 16 949 kt)

Etelä-Savon liikkumisvirrat (pdf 13 398 kt)

Kainuun liikkumisvirrat (pdf 16 060 kt)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen liikkumisvirrat (pdf 16 796 kt)

Keski-Pohjanmaan liikkumisvirrat (pdf 11 986 kt)

Keski-Suomen liikkumisvirrat (pdf 19 436 kt)

Kymenlaakson liikkumisvirrat (pdf 17 637 kt)

Lapin liikkumisvirrat (pdf 10 337 kt)

Pirkanmaan ja Satakunnan liikkumisvirrat (pdf 15 091 kt)

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon liikkumisvirrat (pdf 16 988 kt)

Pohjois-Pohjanmaan liikkumisvirrat (pdf 17 092 kt)

Uudenmaan liikkumisvirrat (pdf 19 500 kt)

Varsinais-Suomen liikkumisvirrat (pdf 13 958 kt)

Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä -hankkeessa laaditaan selvitys maaseudun sähköisten palveluiden nykytilasta, mahdollisuuksista ja palveluiden käyttäjien näkemyksistä. Vertailukohdaksi haetaan tietoa kansainvälisistä käytännöistä. Hankkeessa on kartoitettu erityisesti digitalisaation hyötyjä ja sähköisten palveluiden kokeiluja, tarkasteltu asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden toteutumista sähköisten palveluiden tuotannossa maaseudulla sekä kerätty tietoa digitaalisten palveluiden tulevaisuuden sisällöistä.

Selvitys linkittyy hallitusohjelman kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta. Kärkihankkeen toimenpiteisiin kuuluu smart countryside -konseptin kehittäminen, jota tuetaan tämän hankkeen työllä. Tavoitteena on ollut edistää uusien asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämistä ja tukea maaseudun asumista ja yrittämistä. Kärkihankkeeseen sisältyy myös uusien kokeilujen käynnistäminen, ja tämän hankkeen tuottamia tuloksia hyödynnetään vuonna 2017 aloitettavien kokeilujen valmistelussa.

SYKEn hankeosuudessa toteutettiin kyselytutkimus palvelutarpeista ja palvelujen kehittämisestä, laadittiin paikkatietopohjaisia tarkasteluja maaseudun asutuksen, palvelujen  ja liikkumisen muutoksista sekä analysoitiin mahdollisuuksia parantaa palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

 

Lisätietoja hankkeesta

Erikoistutkija Antti Rehunen
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
puh. 0295 251 550

Julkaistu 30.6.2016 klo 16.43, päivitetty 20.1.2017 klo 18.27

Kohderyhmä: