Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia merentutkimukseen

Uutinen 8.6.2017 klo 9.30
Jukka Pajala
BIAS-hankkeessa mitattiin vedenalaisia ääniä. © Jukka Pajala

Viime vuosina kehitetyt uudet digitekniikat antavat tutkijoille entistä tarkempia työkaluja merentutkimukseen ja merialuesuunnitteluun. Suomen ympäristökeskuksen koordinoima FINMARI-verkosto kehittää yhteisiä menetelmiä meren tilan mittaamiseksi. FINMARI on mukana Maailman merien päivänä 8.6 järjestettävässä ”Itämeri – Älymeri ” -seminaarissa, jossa suomalaiset huippuasiantuntijat keskustelevat merentutkimuksen ja digitalisoinnin tulevaisuudesta.

Robotiikka ja digitalisaatio ovat avanneet merkittäviä mahdollisuuksia merialueiden tilan havainnointiin. Hyötyjä on saatu mm. satelliittiseurantaan sekä tutkimuslaivoilta käytettävään mittauskalustoon. Maastoon sijoitettavat ja jopa itsenäisesti liikkuvat mittauslaitteet voivat lähettää mittaustiedot maissa oleviin vastaanottimiin, mikä mahdollistaa lähes ajantasaisen ympäristötiedon saannin. Lisäksi satelliittikuvien tulkintaan perustuvan kaukokartoituksen ansiosta voidaan laatia entistä parempia karttoja meriympäristön tilasta. Esimeriksi veden laatu, leväkukinnat ja kasvillisuus voidaan havainnoida nykyistä tarkemmin.

FINNMARI-verkosto yhdenmukaistaa meren tilan seurantaa

Meren tilaa mittaavien toimintojen yhteensovittamiseksi on perustettu kansallinen merentutkimuksen yhteenliittymä FINMARI, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE. SYKEn merikeskus vastaa meren biologista toimintaa kuvaavien uusien, reaaliaikaisten mittalaitteistojen sisäänajosta Utön ilmakehän- ja merentutkimusasemalla sekä Itämerellä liikkuvien Alg@line-linjojen kauppalaivoilla.

”FINMARIn tavoitteena on Itämeren ekosysteemin voimakkaan ajallisen ja paikallisen vaihtelun parempi tuntemus, mikä palvelee sekä ekosysteemin toiminnan tuntemusta että meren tilan seurantaan käytettävien voimavarojen kohdentamista”, tutkimusprofessori Timo Tamminen SYKEn Merikeskuksesta kertoo. "Tämä auttaa ennustamaan ekosysteemin reaktioita ilmastonmuutokseen ja muihin muutospaineisiin.”

Uudet mittauslaitteet esillä Maailman merien päivän seminaarissa

llmatieteen laitoksella järjestetään Maailman merien päivänä 8.6 “Itämeri – Älymeri” –seminaari, jossa suomalaiset huippuasiantuntijat keskustelevat merentutkimuksen uusista tekniikoista ja merien käytön tulevaisuudesta. Mukana on asiantuntijoita meriliikenteen ja -logistiikan, meriteollisuuden sekä merentutkimuksen ja -suojelun alalta. Myös merialan viranomaistahot ovat edustettuina.

Seminaarin yhteydessä esitellään uusia mittalaitteita, kuten automaattipoijuja ja itsestään merellä liikkuva glaideri. Alan suomalaiset asiantuntijat vastaavat kysymyksiin laitteiden käytöstä ja niiden tuottaman tiedon soveltamisesta.

 


Kohderyhmä: