Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille!

Uutinen 14.6.2021 klo 14.52
 

Kuntien luottamushenkilöt ovat avainasemassa, kun rakennetaan reilua ja kestävää yhteiskuntaa. Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä.  

Kokosimme yhteen materiaaleja, tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja hyviä käytäntöjä uusien valtuutettujen työn tueksi kestävyysmurroksen edistämiseen. 

Tue kuntalaisten arjen kestäviä valintoja, tuo ilmastonmuutos ja luontokato kunnan päätöksiin

Toukokuun alussa julkaistusta Kestävä tulevaisuus rakennettaan kunnissa – Policy Briefistä löydät tutkimustietoon perustuvia suosituksia ilmastonmuutoksen ja luontokadon haltuun ottamiseen, arjen kestävien ratkaisujen, kuten kiertotalouden ja vähähiilisen liikkumisen edistämiseen sekä kuntalaisten osallistamiseen. 

 

Hinku-kunnat ovat ilmastotyön edelläkävijöitä. Joko sinun kuntasi on mukana? 

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, jossa on mukana jo lähes 80 kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutunutta kuntaa. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Koordinoimme HINKU-verkostoa SYKEssä. EU:n rahoittama Canemure-hanke (Carbon Neutral Municipalities and Regions) tukee HINKU-työtä ja tällä rahoituksella ylläpidämme Hiilineutraalisuomi.fi-palvelua, joka kokoaa yhteen tietoa, työkaluja ja ratkaisuja ilmastoviisaan Suomen rakentamiseen. Ota myös Twitterissä seurantaan tilimme @hiilineutraali. 

Materiaalit kiertoon ja resurssiviisautta kuntiin

FISU on kuntaverkosto, joka tähtää resurssiviisaaseen tulevaisuuteen 2050: ei päästöjä, ei jätettä ja ei ylikulutusta. Kuntien tukena on Motivan ja SYKEn muodostama palvelukeskus.

SYKEn koordinoima ja EU:n tukema Circwaste-hanke ylläpitää kuntaverkostoa, jonka kunnat toimivat edelläkävijöinä materiaalien kierrossa ja näyttävät mallia kuinka Suomi saavuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet.

Luontokunnat on luontoyhteistyön verkosto  

Kunnilla, kuntien päättäjillä ja kansalaisille, on kykyä ja halua suojella, hoitaa ja käyttää monipuolisesti luonnon monimuotoisuuden tuottamia ekosysteemipalveluita. Luontokunnat on vuonna 2020 perustettu verkosto, joka tukee kuntia ja kaupunkeja niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. Verkostoa koordinoi SYKE yhdessä Kuntaliiton kanssa. 

Tukea ja materiaaleja löydät Luontokunnat.fi-sivustolta sekä somessa #luontokunnat-aihetunnisteella. 

SYKEn asiantuntijat ja Policy Brief -julkaisusarja aina tukenasi 

Meillä on SYKEssä pitkäjänteistä osaamista ja kokemusta yhteistyöstä kuntien toimijoiden ja eri sektoreiden kanssa. Ole rohkeasti yhteyksissä meihin, kun etsit kumppania kestävyysmurroksen ratkaisuissa. 

SYKEn johtajat ja asiantuntijat löydät täältä.

Koostamme jatkuvasti SYKEn tiiviitä Policy Brief -tietopaketteja päättäjien työn tueksi ajankohtaisista aiheista. 

Tuoreimmista julkaisuista löytyy esimerkiksi suosituksia siitä, miten julkisissa ruokapalveluissa voidaan edistää ympäristön ja ravitsemuksen kannalta kestäviä ratkaisuja. 

Tutustu SYKEn Policy Brief -julkaisuihin näppärästi Issuu-palvelussa.  

Onnea ja menestystä sinulle kuntapäättäjä! Rakennetaan kestävää yhteiskuntaa yhdessä. 


Kohderyhmä: