Metsä lisää hyvinvointia: Katso onko lapsesi koulu lähellä metsää

Tiedote 30.8.2018 klo 12.13

 

Koulujen etäisyys metsästä

 

(Kuva: Marianna Korpi)

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Luonto virkistää ja luontokontaktit monipuolistavat elimistön mikrobistoa ja vahvistavat immuunipuolustusta. Lapsuuden aikana rakentunut positiivinen luontosuhde edistää ympäristövastuullista käyttäytymistä myös aikuisena.

Parhaimmillaan lähiluonto nivotaan osaksi koulujen opetussuunnitelmaa. SYKE on analysoinut Sitran rahoittamassa ”Kestävä hyvinvointi” -hankkeessa paikkatietojen avulla viheralueiden etäisyyttä kouluista. Selvityksen mukaan Suomen suurimpien kaupunkiseutujen koulujen lähistöllä on yleensä puistoja, mutta metsään on usein pitkähkö matka.

Alakouluista 40 prosentissa metsään on yli 300 metriä

Tarkastelun kohteena olivat ala- ja yläkoulut pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. Jotta viheralue olisi helppo saavuttaa, sinne saisi ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla matkaa korkeintaan 300 metriä. Alakoululaiset voivat liikkua itsenäisesti vain melko pienellä alueella. Siksi erityisesti alakoulujen lähellä pitäisi olla viheralueita.

”Mitä monimuotoisempi luonto viheralueella on, sitä moninaisemmat ovat sen hyödyt. Siksi olisi tärkeää, että koulujen läheisyydessä olisi metsiä”, sanoo Käyttäytymisen muutos -ryhmän päällikkö Riikka Paloniemi SYKEstä. Selvityksen mukaan alakoulut ovatkin useammin metsän läheisyydessä kuin yläkoulut. Kaikilla analysoiduilla alueilla kuitenkin noin 40 prosenttia alakouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Yläkoulut kauempana metsästä Tampereella ja Turussa

Yläkoulujen etäisyydellä metsästä oli suurempia eroja eri kaupunkiseutujen välillä. Pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia yläkouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Tampereen ja Turun seuduilla näitä kauempana metsästä sijaitsevia yläkouluja on huomattavasti enemmän: Tampereen seudun yläkouluista 64 prosenttia ja Turun seudun yläkouluista 58 prosenttia sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Useimpien koulujen läheltä löytyy joitakin viheralueita. Ainoastaan 11 kaikista analysoiduista ala-kouluista (383 kpl) ei sijaitse metsän eikä puiston läheisyydessä. Näistä kouluista 3 sijaitsee pääkaupunkiseudulla, 2 Tampereen ja 6 Turun seudulla. Kaikista analysoiduista yläkouluista (174 kpl) vain yksi Turun seudun koulu sijaitsee yli kolmensadan metrin päässä myös puistosta.

”Kouluissa kannattaa hyödyntää säännöllisesti läheisiä viheralueita. Yhä useampi lapsi asuu kaupunkiympäristössä. Siksi kaupunkien viheralueiden ja kaupunkimetsien merkitys lasten luontoaltistuksessa on kasvanut”, korostaa Riikka Paloniemi.

Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla analysoitiin myös maankäyttöä koulun lähistöllä eri yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Kaikilla kolmella kaupunkiseudulla koulujen lähistöllä vähiten metsää on jalankuluvyöhykkeellä ja toiseksi vähiten joukkoliikennevyöhykkeellä. Eniten metsiä on autovyöhykkeellä. SYKE on aiemmin analysoinut pääkaupunkiseudun päiväkotien etäisyyttä viheralueista.

Koulujen etäisyys metsästä Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla. Katso kartat täältä:
Suomi ja kestävä hyvinvointi 

 

Lisätietoja:

Riikka Paloniemi, Käyttäytymisen muutos -ryhmän päällikkö SYKE,
p. 029 525 1493, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Leena Rantajärvi, Viestintäasiantuntija, SYKE,
p. 029 525 1543, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Kohderyhmä: